(str. 8) Cesta za svobodou aneb Trabantem přes Prahu na západ

Současní studenti a žáci si již nepamatují zvláštní atmosféru Prahy na začátku podzimu 1989. Nejen Malou Stranu zaplavily tisíce prázdných trabantů. To se obyvatelé bývalého východního Německa pokoušeli všemi možnými cestami dostat do svobodnější části země. V Praze k tomu využili zastupitelský úřad Spolkové republiky Německo a všemi možnými cestami přes plot, přes bránu i jakkoliv jinak se pokoušeli dostat na svobodu. Okolo chodili zmatení příslušníci VB a jistě i tajní a Pražané, kteří podle své nátury buď pomáhali a podávali přes zeď jídlo dětem, nebo vybírali právě opouštěné trabanty. O tom všem vypráví velmi krásná výstava v Policejním Muzeu v Praze na Karlově, která byla zahájena 8. února a která bohužel již 11. března končí. Výstavu v Muzeu Policie České republiky pořádají Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Spolkový úřad pro dokumentaci státní bezpečnosti bývalé NDR – Gauckův úřad).

Výstava se na více než dvaceti dvojjazyčných panelech zaměřuje na příchod a pobyt obyvatel východního Německa na pražskou ambasádu, na postup vyjednávání jejich volného odchodu a jejich odjezd vlakem za svobodou zpátky před území NDR do západního Německa. Pozornost je věnována významné roli tehdejšího ministra zahraniční Německa Genschera, stejně jako zmatku, chaosu a nejistotě jednotlivých představitelů východoněmeckého represivního aparátu tváří v tvář jasně vyjádřené vůli obyvatel. Hrozivě i komicky vypovídá například nařízení, že před přechodem hranic na svobodu musí všichni utečenci odevzdat všechny východoněmecké marky. Faksmilie originálních zpráv a oběžníků východoněmecké tajné policie jsou již nyní svým jazykem, formou a frázemi skoro směšné, tehdy však byly i výhružné pro ty, kteří se této moci dostali do soukolí. Pro všechny, kteří si tuto dobu dobře pamatují, představuje výstava soubor již zčásti zasutých nebo i nových detailních informací o důkladnosti represivního aparátu tajné policie. Pro studenty a žáky škol přináší velmi plastický obraz tehdejší doby a tehdejšího způsobu myšlení. Mnohdy k nepochopení.

Pokud si do 11. března najdete čas na odpolední procházku na Karlov, nezapomeňte se zastavit na této podivuhodné výstavě.

Radim Perlín,
SNK Evropští demokraté

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout