(str. 6) ÚŘAD MČ PRAHA 2 VYDÁVÁ VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Potřebujete-li výpis z katastru nemovitostí, nemusíte již cestovat na katastrální úřad. Požádat o výpis lze nově také na Úřadu městské části Praha 2, v hale v přízemí na pracovišti ověřování (vchod také z ulice Jugoslávská 20, návštěvní hodiny po a st 8:00 – 17:30, út a čt 7:30 – 16:00, pá 7:30 – 13:00). Žadatel musí uvést základní údaje potřebné k vyhledání výpisu (katastrální území a dále alespoň jeden z dalších údajů: číslo listu vlastnictví, číslo parcely, číslo budovy nebo jednotky, jméno či název oprávněné osoby). Výpis se vydává na počkání, po zaplacení správního poplatku, který činí 50 Kč za každou stranu výpisu a platí se na místě v hotovosti.

Vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí provádí úřad na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Pro nejbližší dobu připravujeme také vydávání výpisů z obchodního rejstříku.

Mgr. Jarmila Cechnerová,
vedoucí odboru správních agend

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout