(str. 3) PROMĚNY PRAHY 2: Grébovka

Z parků v naší městské části se v letošním roce soustředí největší pozornost (a investice) na pokračování rekonstrukce Folimanky, zahájené vloni na podzim. Ve fázi příprav je revitalizace zeleně v Havlíčkových sadech, kde se již brzy začne opravovat Pavilon.

V současné době architekti zpracovávají projektovou dokumentaci obnovy parku v Grébovce, rekonstrukce a odvodnění Grotty – umělé jeskyně v horní části parku, která je součástí studie obnovy. Pokud jde o Pavilon, považovaný za jeden z nejcennějších objektů v areálu parku, rada městské části zrušila v únoru výběrové řízení na zhotovitele stavby. Hlavním kritériem výběru totiž byla rychlost výstavby díla jako celku. Z důvodu opakovaného odvolacího řízení do územního rozhodnutí na novostavbu schází pro tuto část připravenost k realizaci. Proto muselo být provedení stavby rozděleno na etapy. Aby se předešlo devastaci památkově chráněné části, budou v předstihu provedeny náročné udržovací práce spojené s restaurováním výtvarných děl, což územní rozhodnutí nevyžaduje. O změně nové dostavby nyní radní jednají s projektantem.

„Generální obnova“ areálu Havlíčkových sadů začala na podzim roku 2002 rekonstrukcí zcela zchátralého Viničního altánu. Od té doby se park neustále proměňuje: novou podobu získalo historické oplocení, díky němuž se nyní areál na noc uzavírá a hlídá ho ostraha; z větší části je opravena Gröbeho vila (v pronájmu společnosti CEELI Institut, o.p.s.); v horní části parku bylo vloni otevřeno zrekonstruované dětské hřiště.

len

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout