(str. 3) PODNIKATELSKÝ SERVIS

Vážení podnikatelé, navazujeme na informace uvedené v předchozím čísle našich novin ohledně novely živnostenského zákona a zahajujeme tímto pravidelnou informační rubriku, určenou právě vám. Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží první termín podání daňového přiznání daně z příjmů, přinášíme některé informace, které rozhodně využijete při přípravě svého letošního daňového přiznání. Dále uvádíme některé změny zákonů platné od 1. 1. 2007.

 

1. Průměrné ceny PHM pro výpočet náhrady výdajů za rok 2006

Fyzické osoby mohou podle § 7 nebo § 9 uplatnit ve svém daňovém přiznání výdaje za spotřebované pohonné hmoty u vlastních vozidel, nezahrnutých do obchodního majetku, podle § 24, odst. 2, písm. k3) podle následujících průměrných cen včetně DPH.

Benzín Speciál olovnatý    BA-91    29,30 Kč
Normal Natural     BA-91    29,64 Kč
Benzín Natural (Super)    BA-95    29,82 Kč
Super Plus Natural    BA-98    33,12 Kč
Nafta motorová    29,04 Kč
Bionafta    27,51 Kč

Je možno použít i vyšší ceny, ty však je nutné doložit doklady o nákupu.

 

2. Měnové kurzy

Jako závěrkové kurzy k 31. 12. 2006 je třeba aby účetní jednotky nebo fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, použily následující hodnoty přepočtu Kč na jednotku cizí měny. Jde o přepočet příjmů ze zahraničí, pokud v průběhu roku nepoužily aktuální či stálé kurzy ČNB.

Země    kód    Množství    Kurs

    účetnictví daňová evidence

EU     EUR    1    27,495 28,27
USA    USD   1    20,876 22,41
Slovensko    SKK    100    79,858 76,27
Polsko    PLN    1    7,177 7,25
Maďarsko    HUF    100    10,920 10,72
Norsko    NOK   1    3,338 3,52
Dánsko    DKK   1    3,688 3,79
Švýcarsko    CHF    1    17,111 17,93
V.Británie    GBP   1    40,944 41,46
Slovinsko    SIT    100    11,473 11,80
Japonsko    JPY    100    17,522 19,28
Kanada    CAD   1    17,991 19,84

 

3. Změny zákonných předpisů, účinné od 1. 1. 2007

3. 1. Minimální mzda

Vláda ČR nařízením č. 567/2006 Sb. od 1. 1. 2007 zvýšila minimální měsíční mzdu ze 7955 Kč na 8000 Kč. Minimální mzdový tarif tedy je 48,10 Kč za hodinu. Minimální mzda určuje i minimální měsíční platbu zdravotního pojištění zaměstnance ve výši 1080 Kč (zaměstnanec 720 Kč, firma 360 Kč), nikoliv podnikatele, pro kterého platí jiné minimum – viz dále).

3. 2. Redukční hranice pro výpočet nemocenského

Pro dávky nemocenského pojištění se mění limity podle nařízení vlády č. 588/2006 Sb. od 1. 1. 2007 z dosavadních 510 Kč na 550 Kč a z dosavadních 730 Kč na 790 Kč. Podle těchto hranic bude proveden výpočet nemocenského od 1. 1. 2007 i pro neschopenky z roku 2006.

Zároveň je určena tímto nařízením i výše přepočítacího koeficientu 1,0707. Částky pro stanovení výpočtového základu důchodu se tímto nařízením s účinností od 1. 1. 2007 zvyšují ze 9100 Kč na 9600 Kč a z 21 800 Kč na 23 300 Kč

3. 3. Sazby cestovních náhrad a stravného

Novým zákoníkem práce jsou od 1. 1. 2007 stanoveny sazby tuzemského stravného podle § 163 pro podnikatelské firmy a zůstávají na stejné úrovni již od roku 2004:

Časový rozsah pracovní cesty    Sazby stravného   
5 až 12 hodin    58 až 69,- Kč   
nad 12 hodin do 18 hodin    88 až 106,- Kč   
nad 18 hodin    138 až 165,- Kč   

Pokud firma přizná stravné nad limit, pak částka převyšující limit zvyšuje základ daně zaměstnance a vyměřovací základ pojistného. Může však být daňovým nákladem firmy, pokud je zvýšení definováno vnitropodnikovým předpisem.

Odtud vyplývá nadále podle § 24, odst.2, písm. j4) ZoDP:

Maximální možný příspěvek firmy na závodní stravování (70 % ze 69 Kč): 48,30 Kč.

Maximální hodnota stravenky na jedno hlavní jídlo s příspěvkem firmy 48,30 Kč pak činí 87,82 Kč.

Vyhlášeny byly rovněž s účinností od 1. 1. 2007 vyhláškou MPSV č. 577/2006 Sb. nové průměrné ceny PHM pro náhrady zaměstnancům při použití jejich vozidla podle § 158 Zák. práce:

Speciál olovnatý 91    27,80 Kč
Normal Natural 91    27,90 Kč
Super Natural 95    28,10 Kč
Super plus Natural 98    31,10 Kč
Nafta motorová    28,10 Kč

Sazba základní náhrady za použití osobního silničního motorového vozidla je nově určena

§ 157, odst. 4 Zák. práce a zůstává 3,80 Kč/km, u jednostopých vozidel a tříkolek je 1,00 Kč.

Při použití přívěsu se sazba zvyšuje o 15 %.

Pozor: Od 1. 1. 2007 opět platí pro nákladní automobily a autobusy či traktory zaměstnance podle § 157, odst.5 Zák.práce náhrada ve výši dvojnásobku této sazby.

 

3. 4. Sazby stravného v cizí měně pro rok 2007

Vyhl. č. 549/2006 Sb. stanoví sazby pro státy EU. Platí tedy následující sazby (shodné s rokem 2006):

Belgie    45 EUR    Dánsko    50 EUR    Estonsko    45 EUR
Finsko    45 EUR    Francie    45 EUR    Irsko    50 EUR
Itálie    45 EUR    Kypr    40 EUR    Litva    40 EUR   
Lotyšsko    40 EUR    Lucembursko45 EUR    Maďarsko    35 EUR
Malta    45 EUR    Německo    45 EUR    Nizozemí    45 EUR   
Polsko    35 EUR    Portugalsko   40 EUR    Rakousko    45 EUR
Řecko    40 EUR    Slovensko    550 SKK    Slovinsko    35 EUR   
Španělsko    40 EUR    Švédsko    50 EUR    Velká Británie40 GPB

U dalších frekventovaných států se sazby nemění.

Dle platné legislativy zpracoval Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky (ODS)

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout