(str. 3) Nechtěli byste to jinak?

Víte o tom, že vyhláška č. 6/2001 Sb., hlavního města Prahy prakticky ve všech parcích v Praze 2 zakazuje

a)  jezdit na kolech,
b)  jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích (s výjimkou vozíků zdravotně postižených),
c)  jezdit na zvířatech,
d)  vstupovat na trávníky,
e)  stanovat a nocovat,
f)   rozdělávat a udržovat otevřené ohně,
g)  nechat volně pobíhat psy,
h)  bruslit,
i)    lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardech,
j)    koupat se ve vodních nádržích.

Za porušení těchto zákazů podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 30 000 Kč.

Městská část Praha 2 může povolit výjimku ze zákazů shora uvedených. Musí je však vyznačit ve veřejné zeleni grafickými značkami (piktogramy) uvedenými v příloze vyhlášky. V některých parcích je to zatím uvedeno pouze v návštěvním řádu, kterého si málokdo všimne.

To, že občané užívají v parcích volnosti mnohdy nad rámec výše uvedené vyhlášky, se zatím děje jen díky benevolenci strážníků městské policie. Rádi bychom se proto od vás dozvěděli, ve kterých částech příslušných parků a o jaké výjimky z jejich režimu je v Praze 2 zájem, a následně pak zajistili jejich udělení a označení.

Rádi byste, například,
aby vaše děti v zimě mohly v parku sáňkovat, nebo abyste se v létě mohli beze strachu z pokuty slunit na trávě v parku?

Napište nám dopis na adresu:
odbor životního prostředí, městská část Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2,
nebo e-mailem s uvedením „věc – parky“ na adresu: podatelna@p2.mepnet.cz.

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout