(str. 2) Téma měsíce: předškolní zařízení v Praze 2

Vážení čtenáři,

v tomto čísle přinášíme podrobné informace o nabídce mateřských škol a dalších předškolních zařízení v Praze 2. Chceme tak usnadnit situaci rodičům, kteří se v příštích dnech budou muset rozhodnout, do čí péče svěří svého potomka po dobu vlastního pracovního vytížení.
Věříme, že výběr trochu usnadní přehled předškolních zařízení v naší městské části na str. 4 a 5. O lecčems by mohly napovědět také zkušenosti rodičů, kteří už mají tento důležitý krok za sebou. Tady jsou poznatky některých z nich...

Klára a Jiří Měřínští

„Tímto bych chtěla reagovat na Vaši výzvu měsíce k tématu mateřské školy.
Mám pětiletého syna, který navštěvuje MŠ Na Smetance. S touto školkou jsme velice spokojeni. Našemu synáčkovi pobyt tam prospívá, naučil se spoustu věcí, našel si kamarády. Zaměstnanci školky dělají pro děti maximum, patří jim naše poděkování. Kromě plnění už tak náročné práce se věnují charitativní činnosti Stonožka. Jejím prostřednictvím i malé děti pochopí, že je potřeba pomáhat těm, kteří to potřebují. Proto pořádají vánoční a velikonoční výstavy. Rodiče, děti i ostatní návštěvníci si mohou zakoupit jejich výrobky, vyzdobit si jimi domácnost a ještě tím podpořit Stonožku. Myslím, že největším vyznamenáním celého kolektivu zaměstnanců školky je, že tam náš Jiříček rád a s úsměvem chodí. Velice se těší na okamžik, až doroste jeho mladší sestřička a školku budou navštěvovat oba. MŠ Na Smetance můžeme všem doporučit.“

MUDr. Radmila Novozámská

„Chtěla bych se podělit o zkušenosti se školkou Na Rybníčku. Protože od ostatních maminek vím, že najít tu ´správnou´ školku není jednoduché, jsem velice ráda, že my jsme se trefili hned napoprvé. Nadchla nás především výborná spolupráce s pedagogy a rodinné prostředí, které je způsobeno i tím, že všechny věkové skupiny dětí tráví čas společně a nejsou od sebe odděleny. Školku navštěvuje už naše druhé dítě, a doposud jsme nepoznali ranní pláč.“

Anne Marie, maminka „jesličkového dítka“

„Jakožto macea samoživitelce (manžel odešel ještě před narozením syna) mi nezbývalo nic jiného, než po ukončení mateřské dovolené placené zaměstnavatelem (tj. 6 měsíců) nastoupit opět do zaměstnání. Měli jsme veliké štěstí, že v Praze 2 jsou zachovány dětské jesle v Londýnské ulici. Jesle jsou velmi pěkné v krásném prostředí – ve vnitrobloku s vyhrazenou velkou zahradou pro jesle, kde mají děti pískoviště, klouzačku, houpačky. Jeselské zařízení je v moderní budově, o děti pečují zkušené, milé a obětavé zdravotní sestřičky. Děti se zde hodně naučí (píši za svého syna) – pravidelný denní režim, stravovací a hygienické návyky, výtvarné činnosti, básničky, písničky, tanečky, jakož i správný vztah k ostatním dětem a jiným dospělým, než je pouze matka (jako je to v našem případě, neboť nemáme v podstatě ani babičku, se kterou bychom byli v častém kontaktu). Toto je myslím pro dítě ve věku do tří let velmi důležité z výchovného hlediska.

S jeslemi jsme se synkem velmi spokojeni a myslím si, že takových zařízení by mělo být více. V 90. letech se jesle a školky hromadně rušily, ale teď bych řekla, že je zájem o jesle stále větší a větší, neboť jsou opět silné ročníky s větší porodností a i z finančních důvodů maminky nastupují dříve do zaměstnání. Myslím, že by bylo velmi dobré vybudovat více takových zařízení.“

Stáňa Raupachová

„Dcera chodí do Mateřské školy Čtyřlístek, pobočka Londýnská. Jsem šťastná, že se tam v dnešním přetlaku dětí dostala. Ještě lépe to asi vystihla moje sousedka, jejíž dcera tam chodí také. Stejně jako zápis do školky probíhaly přijímačky jejího syna na gymnázium. Oba se dostali, ale ona se více radovala z mateřské školky. A proč jsme o přijetí našich dítek tak stály? MŠ Čtyřlístek předchází skvělá pověst. Počínaje rodinným přístupem, zdravotní péčí o děti (zubní prohlídky), návštěvami divadel, plaváním, školkami v přírodě i pro ty nejmenší, dobrou kuchyní, společnými akcemi s rodiči a hlavně výbornou angličtinou, ze které děti dle zkušeností jiných maminek těží ještě ve druhé třídě základní školy. Jediným nedostatkem je malý dvůr na hraní, který je ale dán dispozicemi domu. Možná by také mohl být moderněji vybaven. Nezbývá, než doufat, že alespoň nejbližší dětské hřiště na Folimance bude brzy krásně opravené.“

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout