(str. 2) Evropský problém: populace stárne

Prakticky celá Evropa v současné době čelí demografické krizi. Stárnutí populace je obrovským problémem budoucnosti ze všech možných hledisek, v neposlední řadě z hlediska ekonomického. Dnes už snad nikdo nepochybuje, že výchova dětí není pouze individuální záležitostí rodičů, ale záležitostí celé společnosti: bez nové generace neexistuje budoucnost. Je známo, že k udržitelnosti lidské populace je zapotřebí průměrně alespoň 2,1 dítěte na ženu. ČR je na tom bohužel velmi špatně: v loňském roce, kdy počet narozených dětí vzrostl, byla míra plodnosti 1,28, což je stále jedno z nejnižších čísel na světě. Málo dětí se u nás rodí i přesto, že rodičovská dovolená je jednou z nejdelších na světě. Je tedy evidentní, že reforma v této oblasti je nevyhnutelná.

Proto je nezbytné, aby stát i obce vytvářely účinnou prorodinnou politiku, aby lidé bez obav realizovali své rodičovské tužby. Otázkou je, jaká konkrétní opatření jsou účinná. Na toto téma již byla vypracována řada výzkumů s nejrůznějšími závěry – jednotlivé země se totiž těžko vzájemně porovnávají, protože systémy podpory rodin s dětmi jsou velice rozdílné. Z evropských srovnávacích studií vyplývá jeden závěr, pro všechny společný: je naprosto nezbytné, aby v dané zemi existovala síť dostupných zařízení péče o děti, a to včetně zařízení pro děti do tří let.

Také v prohlášení české vlády se uvádí: „Vláda navrhne zavedení vícerychlostní flexibilní rodičovské a mateřské dovolené s degresivní platbou v průběhu let a s omezením do tří let věku dítěte, včetně podpory rozvoje služeb pro rodiny a péče o děti do tří let.“ Na naší městské části proto velmi oceňuji, že je jedna z mála v Praze, která ještě zařízení pro děti do tří let provozuje. Ačkoli v současné době není jeho kapacita naplněna, v blízké budoucnosti se počet dětí nepochybně zvýší. A ostatní městské části budou nejspíše pracně znovu budovat to, co kdysi zrušily.

Mgr. Michaela Marksová-Tominová, členka zastupitelstva za ČSSD

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout