(str. 2) Dopravní zatížení může mít řešení

Zklidnit komunikace s nejhustším provozem a výrazně snížit provoz v rezidenčních částech Prahy 2, to je základní představa nového vedení městské části.

V letošním roce proto radní nechají zpracovat dokumentaci, která by navrhovala řešení. V tomto smyslu povedou jednání s představiteli hlavního města a budou se snažit získat pro své záměry nezbytnou podporu.

Doprava je odvěkým problémem Prahy 2 – městskou část protínají nejfrekventovanější komunikace nejen na území Prahy, ale i celé republiky. Také zklidnění řady ulic v centru hlavního města situaci v Praze 2 vyhrotilo do neúnosných mezí. Projekty humanizace magistrály vždy narážely na argument, že nejdříve je třeba dobudovat městský okruh, který pak sám o sobě situaci zlepší. Spoléhat na to však příliš nelze – jak známo, vybudováním kapacitních komunikací ve východní a jihovýchodní části Prahy, jako je Jižní spojka, Štěrboholská radiála a Pražský průmyslový polookruh, se dopravní zatíženost Prahy 2 nezlepšila, spíše naopak.

Nová studie by měla obsahovat např. návrhy na snížení počtu průjezdných pruhů na magistrále, změny ve světelné signalizaci tak, aby auta nestála ve čtyřech pruzích v kolonách přímo v sevřených obytných ulicích, případně vybudování efektivnějšího napojení kolmých ulic na magistrálu. Např. pouhé přesunutí světelně řízeného přechodu přes Legerovu ulici o pár metrů, z místa před křižovatkou s Rumunskou těsně za ní, by umožnilo bezkolizní odbočení automobilů, a tím snížení emisí.

Je také třeba řešit velmi kritickou situaci v ulicích Resslova – Ječná, Anglická – Žitná ve vztahu k magistrále. Např. jediné napojení na Sokolskou z velké části Vinohrad, které nepočítá s kaskadérským překonáváním Legerovy, je možné jen přes přetíženou křižovatku Anglická – Bělehradská.

Řešením by mohlo být např. bližší napojení od Bělehradské na magistrálu tak, aby řidiči neprojížděli stejnou trasu dvakrát, tj. jednou z velké části Vinohrad až do Žitné ulice a pak Sokolskou zpět na Nuselský most. Tyto a další možnosti zlepšení situace budou zapracovány do dopravní studie, kterou radní Prahy 2 chtějí mít na stole ještě v letošním roce.

Lze očekávat, že se některá řešení nemusí zamlouvat okolním územím. Je však třeba mít na paměti, že stávající dopravní řešení již dlouhá léta těžce dopadá především na sevřenou zástavbu v ulicích Prahy 2 a že je nezbytné dopravní zátěž rozdělit a vybalancovat alespoň trochu spravedlivějším způsobem.

Text: len, foto: sne

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout