(str. 1) Pražští starostové si předávali zkušenosti na Novoměstské radnici

Starostové městských částí Praha 1 – 22 se dohodli, že se budou scházet a vyměňovat si zkušenosti z různých oblastí činnosti samosprávy. Hostitelem prvního setkání v tomto volebním období byla Praha 2. Pozvání starostky Jany Černochové přijali také náměstkyně primátora Hana Žižková, městský radní Mgr. Milan Pešák a ředitelka kanceláře primátora Ing. Lucie Čadilová.

Paní starostka přivítala 16. února v Konšelském salonku své kolegy i hosty a seznámila je s projednávanými tématy. Nejprve vystoupila náměstkyně Hana Žižková. Zaměřila se na tři problematické body, týkající se situace ve školství: normativy rozpočtu na letošní rok, městské fondy a koncepci školství. Konstatovala, že v současné době ubývá dětí ve školním věku a je nedostatek učňů v učebních oborech. Starostové diskutovali o optimalizaci základních škol v centrálních městských částech. Jana Černochová uvedla zkušenosti Prahy 2 ze sloučení ZŠ Vratislavova a Botičská a následně ZŠ K. V. Raise ve Slezské a Na Smetance. V okrajových městských částech mají radnice opačné starosti – v důsledku masivní bytové výstavby se do těchto obcí stěhují noví obyvatelé a základní školy už přestávají stačit narůstajícímu počtu žáků.

Další téma uvedl zástupce starostky Ing. Jiří Paluska: zpracoval podrobnou srovnávací tabulku, týkající se letošních dotačních vztahů hl. města k jednotlivým městským částem, a odhad předpokladů pro rok 2008. Účastníci jednání se shodli na tom, že se touto složitou problematikou budou ještě dále zabývat na některém z dalších setkání.

Živou rozpravu vyvolal záměr aktivněji zapojit seniory do života městských částí. Např. v Praze 1 radnice zadává průzkumy týkající se tohoto segmentu obyvatel a chce vytvořit koncept zapojení seniorů do života MČ. V Praze 7 připravují mj. pro jubilanty každý měsíc koncerty, senioři pomocí SMS radnici zasílají informace o různých závadách nebo nepořádcích, které objeví např. na procházkách. V Praze 2 jsou dobré zkušenosti z pilotního projektu počítačové výuky v ZŠ Kladská: seniorům pomáhají orientovat se ve světě počítačů nejen lektoři-pedagogové, ale také žáci z této základní školy: výsledkem mezigenerační spolupráce je nejen sbližování, ale také odstraňování vzájemného nepochopení. Z diskuze vyplynulo, že MČ budou vytvářet podmínky pro interaktivní vztah mezi veřejnou správou a sociální skupinou seniorů. Dále se hovořilo o postavení městské části ve funkci zakladatele státního podniku a o potřebě vyvolat v městských orgánech diskuzi k aktualizaci zákona o hl. m. Praze. Na závěr Jana Černochová pozvala přítomné k prohlídce prostor Novoměstské radnice a k výstupu na věž.

Text: van, foto: zik

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout