prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.

prof. MUDr. VÁCLAV TOŠOVSKÝ, DrSc.: dětský chirurg

čestný občan - tošovský

(* 1. 7. 1912, † 26. 11. 2007)

Kariéru začal v pražské České dětské nemocnici jako asistent ortopedické kliniky prof. Zahradníčka. Odtud odešel do dětské nemocnice na Karlově, kde byl později jmenován přednostou. Nemocnici vedl 10 let a po jejím rozdělení se stal členem pedagogického sboru nově vznikající Fakulty dětského lékařství. Počátkem 70. let pomohl přestěhovat kliniku do Motola a po odchodu z ní pracoval ve Fakultní poliklinice v Praze. Specializoval se na náhlé příhody břišní, novorozeneckou chirurgii a traumatologii.

 

 

Zveřejněno: 17.09.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout