Noviny Prahy 2 – SRPEN

 

Strana 1 (pdf; 210,2 kB)

Strana 2 (pdf; 232,3 kB)

Strana 3 (pdf; 168,2 kB)

Strana 4 (pdf; 667,4 kB)

Strana 5 (pdf; 193,3 kB)

Strana 6 (pdf; 184,9 kB)