Zmizelá místa Prahy 2 : Svatováclavské lázně

Jednou ze zmizelých pražských budov jsou i Svatováclavské lázně, které stály zhruba mezi Karlovým náměstím a Václavskou ulicí na Novém Městě pražském. Byly tady veřejné lázně, z dnešního hlediska velmi primitivně zařízené. Voda, údajně léčivá, pramenící na zahradě za domem, musela být do budovy donášena v putnách, zde ohřívána a pak vlévána do jednotlivých van. Ty byly odděleny prkennými stěnami. Při větší návštěvnosti se stávalo, že hosté museli nějaký čas čekat, až se některá z van uvolní, voda vybere a připraví další koupel. V roce 1844 byla budova lázní přestavěna a provoz zmodernizován. Vznikla i prostorná shromažďovací síň.
Podle pověsti do těchto míst na pravém břehu Vltavy, kde býval hustý les, jezdíval na lov kníže Václav. Jednou tady spatřil bílého jelena, který hrabal nohama v zemi. Na tomto místě pak vytryskl pramen vody. Kníže Václav vodu ochutnal a nařídil, aby na místě byla zřízena studánka a pramen chutné vody byl k užitku všem. Opět podle legendy císař Karel IV. tady nechal v rámci budování Nového Města pražského zřídit lázně, které z úcty k tradici byly nazvány Svatováclavské.
Do pražských dějin vstoupila budova lázní 11. března 1848, kdy se tady bez povolení úřadů konalo veřejné shromáždění pražského lidu. Byla vypracována a po bouřlivé diskusi schválena petice k císaři, která požadovala vytvoření státoprávního celku ze zemí české koruny, národní rovnoprávnost, zrušení poddanství, vlastní obecní samosprávu a rovněž svobodu tisku, shromažďování a náboženského vyznání.
Následující den za velké účasti lidu celebroval pražský arcibiskup Alois Josef Schrenk, který byl ve svém úřadu již deset let, u původní jezdecké sochy sv. Václava na Koňském trhu slavnostní mši svatou. Zároveň došlo na Staroměstské radnici k ustavující schůzi Svatováclavského výboru. Dne 14. března 1848 byla petice císaři v poněkud mírnějším znění definitivně schválena. Následovaly všeobecně známé události bouřlivého revolučního roku 1848.
Na někdejší existenci lázní, které byly později prodány v exekuční dražbě a zbourány, upomíná uliční název a Svatováclavskou je nazvána i obchodní pasáž spojující Karlovo náměstí a Václavskou ulici.

Text: Eva Hrubešová, reprodukce: archiv autorky

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout