Zdeněk Šputa

Zdeněk Šputa (*23. 6. 1916 – †9. 6. 2014): malíř, sochař, designér.

čestní občané šputa zdeněkJeho díla jsou zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách po celém světě, jeho artefakty jsou součástí stálé expozice moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Byl vedoucím výtvarníkem výstavy Man and His World v roce 1975 v Montrealu. Šputova tvorba sahá od 40. let 20. století až do současnosti. Od konce 40. let navrhoval výtvarná řešení výstav, věnoval se plastice pro architekturu, navrhoval vitráže, goblény, šperky. Jeho díla se zařadila k tomu nejlepšímu, co bylo vytvořeno v českém designu 50., 60. a 70. let. V 80. letech se vrací k malování. Jeho osobním dílem se stalo restaurování Kalského mlýna, vynikající památky roubené podkrkonošské architektury 18. století.

V dílech Zdeňka Šputy se odráží životní postoj, poznání, uvědomování si nejen uměleckých, ale také etických konstant a souvislostí výtvarné práce. Podstatou jeho tvorby je schopnost dávat představám, materiálům a objektům tvar.

Zveřejněno: 29.10.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout