Zastupitelstvo

15. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 22. března v Novoměstské radnici.
Rozhodnutím zastupitelstva se Praha 2 stala členem sdružení sídel Čech, Moravy a Slezska. O udělování čestného občanství MČ Praha 2 se dočtete v článku na této straně. Zastupitelé také rozhodli o finančních účelových dotacích MČ Praha 2 v oblasti mimoškolních činností, v oblasti sociální, zdravotnictví a kultury.
V rámci programu privatizace bytového fondu zastupitelé souhlasili s prodejem domu Jana Masaryka 48 bytovému družstvu nájemníků. Schválen byl také plán prevence kriminality drogových závislostí a prevence kriminality na místní úrovni (viz informace v minulém čísle).
S úplným zněním zápisu ze zasedání se můžete seznámit po jeho ověření na úřední desce v budově ÚMČ Praha 2 na Karlově nám. 8, v informační kanceláři úřadu, nebo na www.praha2.cz.

Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat v úterý 3. května 2005 od 16:00 ve velkém sále Novoměstské radnice.  

 MBr

 

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout