Zastupitelstvo

Z programu 17. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které se konalo 3. května v Novoměstské radnici, vybíráme:

Zastupitelstvo projednalo souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky hospodářské (zdaňované) činnosti MČ Praha 2 za rok 2004. Městská část hospodařila na konci roku s rozpočtem, jehož rozdíl činil 93 milionů korun. Tento rozdíl byl kryt úsporou z hospodaření minulých let. Ze strany veřejnosti nebyla ke zprávě žádná připomínka a zastupitelé po diskusi usnesení valnou většinou schválili
(hlasování 32 – 0 – 1).

Dále bylo rozhodnuto poskytnout 97 500 korun na granty v oblasti životního prostředí a 70 000 korun na realizaci projektu primární protidrogové prevence ve školství.

Přestože opravy chodníků v ulicích Prahy 2 jsou hrazeny z rozpočtu města, zastupitelstvo rozhodlo uvolnit z rozpočtu MČ Praha 2 částku více než 3 miliony korun na obnovu chodníků.

V rámci pokračování programu privatizace bytového fondu zastupitelé souhlasili s odprodejem družstvům nájemníků následujících 16 domů: Belgická 27, Bruselská 16, Lublaňská 26 a 37, Záhřebská 48, Na Hrádku 6, Varšavská 31, Ke Karlovu 14, Dittrichova 3, Na Smetance 6, Pod Slovany 4, Moravská 25, Nezamyslova 2 a 15, Šmilovského 14 a 18. Podrobnější informace o této vlně privatizace bytového fondu přineseme v příštím čísle.

S úplným zněním zápisu ze zasedání se můžete seznámit po jeho ověření na úřední desce v budově ÚMČ Praha 2 na Karlově nám. 8, v informační kanceláři úřadu nebo na www.praha2.cz

Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 14. června 2005 od 15:00, tentokrát mimořádně v zasedacím sále Gröbeho vily v Havlíčkových sadech. Po zasedání bude následovat koncert dlouholetého obyvatele Vinohrad Jiřího Stivína.
MBr
Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout