Zastupitelé městské části udělili dalších pět čestných občanství

Na svém zasedání 22. března 2005 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 2 pět návrhů na udělení čestných občanství Prahy 2 a ocenilo tak lidi, kteří vykonali něco významného pro rozvoj městské části. Novými čestnými občany Prahy 2 se stanou Joy Kadečková, dr. Naděžda Kavalírová, Vladimír Kotinský, Josef Suk a in memoriam generál Alois Eliáš.

Redaktorka a překladatelka JOY KADEČKOVÁ je členkou Svazu bojovníků za svobodu, výboru Svazu letců České republiky a nositelkou významných medailí a vyznamenání: např. Medaile za zásluhy v ČSLA, Čestného odznaku československého vojenského pilota, Medaile československých leteckých perutí ve Velké Británii (310, 311, 312, 313) a Britské pamětní medaile za zásluhy v boji za vítězství ve II. světové válce.

Narodila se 6. 12. 1921 v Anglii. V prosinci 1940 přerušila vyšší střední školu, aby sloužila jako dobrovolnice u WAAF (ženská část Royal Air Force). V roce 1942 si vzala pilota Čs. 311 bombardovací perutě, Aloise Mourka, který hrdinsky zahynul o dva roky později. V letech 1944 – 1945 pracovala jako sekretářka na Čs. ministerstvu vnitra v Londýně a v červenci 1945 byla repatriována do ČSR. Po roce 1948 byla perzekvována pro své silně antikomunistické názory. Podruhé se vdala za Slavoše Kadečku, který nemohl dostudovat kvůli jejímu původu. Roku 1996 byla na pozvání prezidenta V. Havla představena anglické královně Alžbětě II. a princi Filipovi. V současnosti pracuje jako dobrovolná pomocnice v Armádě spásy.

Dr. NADĚŽDA KAVALÍROVÁ vykonává funkci předsedkyně Konfederace politických vězňů. Aktivně se podílela na odporu proti totalitnímu režimu: ve vykonstruovaném procesu po maďarských událostech r. 1956 byla odsouzena za vlastizradu, velezradu a špionáž. Z rukou arcibiskupa M. Vlka převzala 28. září 2004 Svatováclavskou medaili a nedlouho poté jí udělila Společnost Jana Masaryka Medaili cti a vděčnosti.

Narodila se 13. 11. 1923. Od roku 1945 studovala na Lékařské fakultě UK Praha a současně na Fakultě tělesné výchovy. Jako členka Klubu akademiků Národně socialistické strany se zúčastnila 25. února 1948 pochodu studentů na Hrad k prezidentu E. Benešovi – následně vystoupila ze strany na protest proti nedůslednému postoji některých nár. socialistických politiků. Začátkem března 1948 byla vyloučena ze všech vysokých škol v Československu.

Roku 1949 se provdala za JUDr. Jiřího Kavalíra a po narození dcery byla v domácnosti. V roce 1956 byla odsouzena ve fingovaném procesu za vlastizradu a špionáž. Na podmínku byla propuštěna z vězení v r. 1959. Pracovala jako pomocná dělnice, dělnice na soustruhu a později jako úřednice Národního výboru v Praze 9.

JUDr. Ing. VLADIMÍR KOTINSKÝ se zapojil počátkem okupace do odbojové činnosti v sokolské odbojové organizaci na Tišnovsku, která se zabývala podáváním zpráv vojenského charakteru organizaci Obrana národa v Brně a podporovala partyzánské jednotky operující v lesích Českomoravské vysočiny. Je nositelem Záslužného kříže III. stupně.

Narodil se 5. 3 1922. Za války byl nuceně nasazen v továrně na letecké motory v Německu. Po sabotážích se pokusil o útěk k jugoslávským partyzánům, ale byl zatčen. Následně ho gestapo poslalo do koncentračního tábora Dachau. Tam se napojil na práci Čs. národního výboru českých politických vězňů. Po osvobození Dachau se dobrovolně zapojil do práce táborové nemocnice, vedené americkými jednotkami. Byl činný při potlačování tyfové epidemie.

V odbojářských organizacích pracuje od roku 1946 až dosud; hájil práci odbojářů Prahy 2, zejména na sociálním úseku. Byl členem i Ústředního výboru ČSBS a jeho předsednictva. Po listopadu 1989 byl zvolen předsedou Obvodního výboru ČSBS a do této funkce je volen nepřetržitě až do současné doby. Zkušenosti ze své práce publikoval v odborných časopisech a je autorem publikace Praha 2 a Pražské povstání v květnu 1945.

Houslový virtuos JOSEF SUK je uznáván v celém světě jako vynikající interpret s dokonalou technikou, čistou intonací a oduševnělým projevem. Od roku 1973 se věnuje také hře na violu. Umělecký kredit a prestiž získal rovněž jako prezident Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a předseda umělecké rady (od roku 2000) i jako prezident Nadace A. Dvořáka. Založil Sukovo trio, Sukův komorní orchestr, s nímž vystupuje i jako dirigent. Je iniciátorem řady koncertních a festivalových akcí.

Narodil se 8. 8. 1929. Je vnukem skladatele J. Suka a pravnukem A. Dvořáka. První lekce hraní na housle získával od otce; od 10 let studoval u J. Kociána a pak na konzervatoři a pražské hudební fakultě. Koncertní dráhu zahájil v 50. letech 20. století a ihned získal jedinečné úspěchy doma i v cizině. Roku 1961 byl jmenován sólistou České filharmonie. Hrál na všech světových kontinentech, natáčel pro největší světové vydavatelské firmy, šestkrát získal Grand Prix du Disque v Paříži, cenu Wiener Flötenuhr, Edisonovu cenu, několik Zlatých desek, Světovou cenu A. Dvořáka. Roku 2003 byl oceněn čestným doktorátem AMU a v roce 2002 se stal držitelem nejvyššího francouzského řádu Rytíř čestné legie.

Divizní generál Ing. ALOIS ELIÁŠ se jako předseda protektorátní vlády – i přes navenek projevovanou loajalitu s okupanty – podílel na formování domácího protiněmeckého odboje a zároveň udržoval styky s československou emigrací v Londýně. Dne 27. září 1941 byl zat­čen a v období heydrichiády byl 19. června 1942 zastřelen v Praze - Kobylisích.

Narodil se 29. 9. 1890. Vystudoval zeměměřičské inženýrství na ČVUT. V roce 1914 narukoval; na podzim téhož roku přešel do ruského zajetí a následně vstoupil do československých legií v Rusku. Po absolvování vysoké válečné školy v Paříži působil ve 30. letech jako vojenský expert čs. delegace na odzbrojovacích jednáních Společnosti národů a zároveň byl poradcem ministra zahraničních věcí E. Beneše. V roce 1938 generál Eliáš poprvé vstoupil do vlády – zastupoval ministerského předsedu gen. J. Syrového a v následující vládě R. Berana působil jako ministr dopravy. Dne 27. dubna 1939 byl jmenován ministerským předsedou protektorátní vlády a zároveň do července téhož roku řídil protektorátní ministerstvo vnitra.   

Pozn. red.: Čestná občanství budou slavnostně předána 28. dubna v 18:00 na Novoměstské radnici.

in memoriam bude čestným občanem prahy 2 jmenován divizní generál a. eliáš; foto: len

 

 

 

In memoriam bude čestným občanem Prahy 2
jmenován divizní generál A. Eliáš  

 

Text: van
Foto: len

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout