Základní umělecká škola Ilji Hurníka zúročila grant MČ

Letos na jaře získala naše škola od MČ Praha 2 grant, jehož realizaci budeme moci v těchto dnech úspěšně uzavřít. Na konci dubna se v Praze setkali mladí hudebníci z Prahy, Bratislavy a Moersu (Německo). Hosty Komorního orchestru ZUŠ Ilji Hurníka byli Symfonický orchestr Městské hudební školy z Moersu a komorní soubory a sólisté ze ZUŠ Bratislava III, Hálkova ulice. Součástí projektu byla spolupráce ve společném orchestru, který během tří zkoušek nastudoval a na slavnostním společném koncertě nazvaném „Setkání mladých hudebníků v Praze“ provedl dvě skladby – „Východoslovenskou“ českého skladatele M. Hlaváče a „Rhapsody in blue“ od G. Gershwina. A právě tento koncert, který se uskutečnil v sále Zpěváckého spolku Hlahol v pondělí 29. dubna 2002, finančně podpořila městská část prostřednictvím grantu. Z těchto prostředků jsme financovali nejen náklady spojené bezprostředně s organizací koncertu, ale též pořízení zvukového záznamu a zhotovení druhého CD školy v nákladu 50 ks. V nejbližší době budou tato „cédéčka“ předána všem účastníkům setkání. V Moersu se tak stane koncem října, kdy sólisté, soubory a komorní smyčcový orchestr ZUŠ Ilji Hurníka budou hosty Městské hudební školy v tomto severoněmeckém městě.

Aleš Chalupský, zástupce ředitelky ZUŠ I. Hurníka

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout