ZŠ Kladská se pyšní novou jídelnou (vloženo video)

V pondělí 15. ledna v jednu hodinu odpoledne starostka Prahy 2 Jana Černochová spolu s místostarostou Janem Korseskou slavnostně přestřihla pásku v nové školní jídelně ZŠ Kladská. Jídelna byla otevřena po půlroční výstavbě v lednu tohoto roku.

Řešení předchozí školní jídelny bylo vzhledem ke stále se navyšujícímu počtu žáků zcela nevyhovující. Přístavba ve vnitrobloku budovy byla navržena jako jednopodlažní objekt a bude sloužit jako školní jídelna či prostor pro různé akce a setkání.

Původní prostory jídelny a výdejny byly zrekonstruovány na kmenovou učebnu, kancelář a sklad učebnic. Tímto způsobem došlo ke zkvalitnění poskytovaných vzdělávacích služeb a rozšíření objektu školy. Cena celé akce se vyšplhala na cca 23 milionů korun, přičemž městské části se podařilo získat dotaci ve výši 18 milionů korun od hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rozsáhlý projekt, realizace začala již během letních prázdnin roku 2017.

Slavnostní otevření zahájila paní ředitelka Kateřina Vávrová, která poděkovala zřizovateli školy MČ Praha 2 a Magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutou dotaci a paní starostce Janě Černochové za podporu a zajištění celé stavby.

„Těší mne, že tu dnes stojíme pod prosklenou střechou této nové jídelny. Děkuji všem, kteří se na výstavbě jídelny podíleli, a mám radost, že se nám podařilo získat finanční prostředky. Přeji vám všem, dětem i učitelům, aby vám v těchto nových krásných prostorách chutnalo,“ uvedla starostka Jana Černochová, pod niž oblast školství spadá.

Jídelna má přibližně sedmdesát míst, žáci mají každý den na výběr ze dvou jídel, která se vždy připravují z čerstvých potravin, nikoliv z polotovarů. Kromě hlavního jídla je k dispozici i salát a několik druhů nápojů.

Během příštích let plánuje MČ Praha 2 také opravu oken v celé budově a rekonstrukci půdních prostor za účelem vytvoření dalších odborných učeben.

Městská část je zřizovatelem deseti základních škol, většina z nich má dlouhou tradici. Stávající novorenesanční školní budova pochází z roku 1903. ZŠ Kladská je jedna z nejžádanějších škol v celé Praze a každoročně k zápisu přichází téměř čtyřnásobný počet zájemců o nástup do prvních tříd, než je škola schopná pojmout. V tomto roce školu navštěvuje 462 žáků, toho 277 na 1. stupni a 185 na 2. stupni.

Text a foto: pos 
Zveřejněno: 16.01.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout