Web MČ Praha 2 má třetí místo ve Zlatém erbu

Internetové stránky MČ Praha 2 (www.praha2.cz) se z dvaceti posuzovaných internetových prezentací pražských městských částí umístily na třetím místě v krajském kole soutěže o nejlepší obecní web – Zlatý erb 2005.

Osmičlenná porota hodnotila pět kritérií: zveřejňování povinných informací – dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zveřejňování doporučených informací – všechny ostatní užitečné informace; ovládání stránek – jak obtížné či naopak snadné je nalézt požadované informace; výtvarné zpracování a bezbariérovost – zda jsou stránky upraveny pro potřeby zrakově postižených uživatelů. Slavnostní udílení ocenění se konalo 2. března 2005 ve Velké zasedací síni Nové radnice na Mariánském náměstí.

Městská část Praha 2 provozuje vlastní internetové stránky od března roku 1999. Kromě informací týkajících se městské části a úřadu městské části jsou na nich pravidelně zveřejňovány i články o aktuálním dění v celém hlavním městě.
Právě aktuální zpravodajství vyneslo internetové stránky Prahy 2 v době konání summitu NATO v listopadu 2002 na první místo ve sledovanosti v kategorii internetových stránek měst a obcí. Rovněž při katastrofálních povodních patřily www.praha2.cz, díky rychlosti a přesnosti zveřejňovaných zpráv, k nejsledovanějším a staly se cenným zdrojem informací pro novináře.

V loňském roce byl v poptávkovém řízení vybrán nový redakční systém (PUBLIX) a s pomocí tohoto systému byly zahájeny práce na zásadní přestavbě naší internetové prezentace. V nové podobě byl web Prahy 2 spuštěn 19. ledna letošního roku. Změnila se nejen jeho grafická podoba, ale zčásti i rozmístění informací zde publikovaných a přibyly některé nové rubriky. Navíc je nová internetová prezentace Prahy 2 vytvořena tak, aby ji mohli používat i slabozrací a nevidomí.

Podstatným zlepšením je i možnost plnotextového vyhledávání v obsahu stránek, včetně možnosti vyhledávat v usneseních rady a zastupitelstva a otevření RSS kanálu, který má sloužit především pravidelným návštěvníkům pro získávání rychlého a jednoduchého přehledu o tom, co je na stránkách nového.

V současné době se snažíme maximálně využít možností, které nám nový redakční systém nabízí. Zavádíme tři nové rubriky: Firmy a podnikatelé v Praze 2, Kulturní a volnočasové akce v Praze 2 a Zájmová sdružení a organizace pro děti a mládež, do nichž může přispívat veřejnost, usilujeme o co největší vzájemnou provázanost zveřejňovaných informací a především sledujeme, které informace návštěvníci našich stránek nejčastěji hledají, či jaké dotazy nejčastěji zodpovídají pracovníci informační kanceláře úřadu, a podle toho následně internetové stránky uzpůsobujeme.
Do budoucna plánujeme vypracování podrobnějších informací k tématům, která jsou na našem webu zatím jen stručně popsána, a lepší prezentaci organizací zřizovaných naší městskou částí.  
han

web mč praha 2 má třetí místo ve zlatém erbu

Ocenění převzala internetová redaktorka
MČ Praha 2 Veronika Hanzalová – na snímku
s radním Jaroslavem Petráskem
a tiskovým mluvčím pražského magistrátu Jiřím Wolfem

Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout