Výprava za vinohradským poustevníkem

 Klíč od Prahy 2
Ve středu 15. 4. 2015 jsme se po zimní přestávce sešli na další vycházce cyklu Klíč od Prahy 2. V jejím názvu bylo uvedeno, že se vypravíme do míst, kde kdysi žil poustevník. Mnohým dětem to vrtalo hlavou. Kde by se tu poustevník vzal? Kde by našel na Vinohradech poušť nebo místo, kde na živáčka téměř nenarazíš? Vždyť poustevníci žili v ústraní, na opuštěných a odlehlých místech?!

Vyřešení záhady nás čekalo až na samém konci vycházky. Nejprve jsme si ukázali 200 let starou mapu. Byla na ní Praha sevřená v barokních hradbách a za hradbami spousta volného místa. Pár cest, sem tam nějaká usedlost. Pole, louky, sady, vinice. Souvisle se tu stavět nesmělo, protože oblast za hradbami musela kvůli obraně Prahy zůstat co nejpřehleKlíč od Prahy 2dnější. Pražané sem, za hradby, chodili na procházky do přírody a na výlety. Proč ne? Místům, kde je dnes Belgická ulice, se neříkávalo Růžové aleje pro nic za nic. A právě květina byla inspirací pro náš nový architektonický prvek, který jsme se naučili rozeznávat – rozetu. Přidali jsme k ní ještě volutu, která je na nejstarších vinohradských domech také často k vidění. Během vycházky jsme si také všimli, že Belgická ulice je mnohem užší než souběžná Londýnská. A nejsou v ní žádné předzahrádky jako v Londýnské. Proč? Na konci Londýnské jsme to zjistili a zároveň jsme dokázali odvodit, jak se Londýnská ulice kdysi jmenovala. Tunelová.

Zvonařka
Podívali jsme se také na místo, kde stávala usedlost Zvonařka. Na adrese U Zvonařky 1 dnes najdeme luxusní hotel. Nahlédli jsme dovnitř, abychom se na vlastní oči přesvědčili, zda tu vzpomínají na někdejšího majitele a výrobce světoznámé pražské šunky, Antonína Chmela. Vzpomínají. Mají tu jeho velký obraz a spoustu starých fotografií, připomínajících proces výroby této pochoutky.  Klíč od Prahy 2

Z ulice U Zvonařky jsme seběhli po dlouhých schodech až k ulici Pod Zvonařkou. Vedle schodů se tu skrývá nenápadná kaple. Málokdo si uvědomí, že je to nejstarší stavba na Vinohradech. Nazýváme ji kaple sv. Rodiny. Založil ji v roce 1755 pražský měšťan Karel Leopold Bepta a náležela k jeho usedlosti. Této usedlosti dnes říkáme nikoliv podle K.L. Bepty „Beptová“, ale podle jiného jejího majitele Vondráčka „Vondračka“ a najdeme ji v Perucké ulici (čp. 61/13). Ve své poslední vůli si K.L. Bepta mimo jiné přál, aby se v kapličce pravidelně konaly bohoslužby a aby o kapličku pečoval poustevník. Proto na světlo, víno a jiné kostelní potřeby a na opatrování a střežení kapličky odkázal peníze a pole. U kaple sv. Rodiny sloužil poustevník z řádu ivanitů, jenže za Josefa II. byl tento řád zrušen a poustevník musel odejít. Jmění, které K. L. Bepta kapli sv. Rodiny odkázal, bylo později převedeno na stavbu chrámu sv. Ludmily na náměstí Míru. 

U kaple jsme vyplnili poslední řádek naší dnešní křížovky – jméno prvního poustevníka v Čechách. Z tajenky jsme se dozvěděli, že poustevník se cizím slovem řekne „eremita“. Následoval kvíz, který jednotlivé školní týmy odevzdaly velmi těsně po sobě, a po jeho vyhodnocení jsme mohli předat malý klíček dnešnímu vítězi – týmu ze ZŠ Na Smetance.Klíč od Prahy 2

Zveřejněno: 22.04.2015
Vytisknout