Výprava za tajemstvím chodníkové mozaiky

Ve středu 17. září 2014 se poprvé v letošním školním roce sešly na tradičním místě srazu, před budovou ÚMČ Praha 2 na náměstí Míru, děti ze 4. a 5. tříd základních škol, aby se zúčastnily vycházky v rámci třetího ročníku zábavně-naučného projektu Klíč od Prahy 2.

Klíč od Prahy 2 - 1. vycházkaZahajovací vycházka měla název „Za tajemstvím chodníkové mozaiky“ a slibovala, že kdo se jí zúčastní, vrátí se z ní jako znalec pražské chodníkové mozaiky a několika architektonických prvků. Název nelhal – ti, kdo se na výpravu vydali, už vědí, že na vinohradských chodnících najdeme pestrou paletu tradičních vzorů. Nejčastěji zastoupené jsou sedmdesátka s dámou, sedmdesátka bez dámy, šachovnice nebo rámy s draky.

Na rohu ulic Záhřebská a Varšavská jsme porovnávali dvě provedení velmi složitého vzoru, který byl kdysi na Vinohradech obvyklý, vzoru zvaného hvězdy a kříže. Zkoumali jsme, jaký je rozdíl mezi novým chodníkem, který je vydlážděný tzv. řezanou mozaikou, a původním chodníkem vydlážděným tzv. štípanou mozaikou. Řezaná mozaika znamená, že všechny kostky jsou úplně stejné, protože je nařezal stroj. Štípaná mozaikaKlíč od Prahy 2 - 1. vycházka znamená, že jednotlivé kostky se tvarem i velikostí liší a dlaždič je musel do vzoru složit, aby do sebe zapadaly jako jednotlivé dílky, když se skládají puzzle. Před každým domem tak vzniklo malé umělecké dílo.  Nejprve jsme si všimli rozdílu v barevnosti – nové chodníky jsou z bílého a šedého slezského mramoru, zatímco pás původního chodníku, který se zde zachoval, je z růžového a šedého sliveneckého mramoru, který se těžil v lomu ve Slivenci na území dnešní Prahy 5. Při porovnání obou provedení tohoto vzoru jsme dospěli k závěru, že původní vzor je daleko půvabnější a uprostřed hvězd se navíc ukrývají roztomilé malé kytičky (rozety), které se z řezaných kostek nedají složit. 

Během vycházky jsme se nedívali jen pod nohy, ale naučili jsme se také rozeznávat několik architektonických prvků, které se na vinohradskýchKlíč od Prahy 2 - 1. vycházka domech a domovních dveřích často opakují.

Nejčastější byl fronton, který se nás snažil zmást tím, že má několik možných podob, ale kampak na účastníky Klíče od Prahy 2! Poznali jsme ho pokaždé. Jeden architektonický prvek každý znal, a tak jsme se ho nemuseli učit – sloup. Několikrát jsme narazili i na to, že sloupu byla u vchodu do domu jen polovina, druhá polovina byla zapuštěná do zdiva, takže jsme odvodili, že to byl polosloup. Jeho hlavici často zdobil akant, perlovec a vejcovec.

Protože nám počasí přálo a bylo krásné téměř letní odpoledne, zastavili jsme se na náměstíčku v Záhřebské ulici u kašny s velmi neobvyklými živočichy.  Nebo příšerkami?

Na konci vycházky jsme si povšimli zvláštních dlažebních kostek, Klíč od Prahy 2 - 1. vycházkakterým se říká „kameny zmizelých“ a v tajence jsme si vyluštili i jejich německý název.

Úplně nakonec jsme si ještě na jednom krásném a trochu utajeném dvorečku nedaleko náměstí Míru zasoutěžili a první školní tým si za své vědomosti mohl z vycházky zaslouženě odnést malý klíček od Prahy 2. Tentokrát to byl tým složený z děvčat z 5.B ze ZŠ Sázavská.

Zveřejněno: 25.09.2014
Vytisknout