Výprava do Kateřinské zahrady

Výprava do Kateřinské zahrady  Při dnešní výpravě, osmé v pořadí, jsme obkroužili Kateřinskou zahradu a prohlédli si její okolí. Cestu z náměstí Míru do Apolinářské ulice jsme si zpestřili hledáním zubořezů, festonů, girland, pletenců a nik na fasádách vinohradských domů. Největší budovou, kterou jsme dnes viděli, byla Zemská porodnice, kterou projektoval význačný mecenáš české vědy, kultury a umění, Josef Hlávka. Pečlivě jsme si přečetli novou pamětní desku u vstupu do Zemské porodnice a vysvětlili jsme si, co znamená slovo mecenáš. Vyprávěli jsme si, jak pečlivě se Josef Hlávka na stavbu této porodnice chystal. Postavil ji tak skvěle, že do dnešního dne její provoz vyhovuje i nárokům moderní medicíny. Prošli jsme kolem kostela sv. Apolináře a podívali se, kde je sklad dekorací Národního divadla. A protože jsme takoví malí Einsteini, víme, kde má ten pravý Einstein, Albert, svoji pamětní desku i s portrétem. Pamětní desku má v Kateřinské ulici i osoba, která na nás shlíží z dvoutisícové bankovky. Víte, jaká „česká pěvkyně světového jména“ se nedaleko Kateřinské zahrady narodila? A jeden z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů, Antonín Dvořák, má v blízkosti Kateřinské zahrady muzeum. Nachází se v půvabném letohrádku, kterému se také říká Amerika.  Výprava do Kateřinské zahrady

Nakonec jsme dorazili do Kateřinské zahrady a podívali se, jaké stromy tam rostou: objevili jsme mimo jiné platany, buk, tisy, javory, smrky a krásně rozkvetlý šeřík. 

V dnešní tajence jsme si vyluštili jméno oblíbené světice Karla IV. Jako šestnáctiletý mladík zvítězil Karel IV. za velmi dramatických okolností v bitvě u hradu San Felice nedaleko Modeny v severní Itálii, která se odehrála 25. 11. 1332, na den svaté Kateřiny Alexandrijské. Karel IV. věřil, že ho Kateřina ochránila a do konce svého života ji velmi uctíval. Proto také na Novém Městě pražském založil klášter s kostelem, který jí byl zasvěcen. Z gotického kostela se dochovala pouze nápadně vysoká štíhlá bělostná věž na západním průčelí; ve spodní části je čtyřhranná, výše osmihranná a zakončuje ji střecha ve
tvaru jehlanu. Kromě věže je celý kostel přestavěn v barokním slohu.
Výprava do Kateřinské zahrady  Výprava do Kateřinské zahradyNa konci vycházky proběhlo tradiční losování a odměnění tří luštitelů křížovky a soutěžní kvíz. Malý klíček dnes putoval do ZŠ Sázavská.

Zveřejněno: 06.05.2015
Vytisknout