Vyhlídky cykloturistiky v hlavním městě

Před dvěma roky se pražští radní pokusili nastínit směr, jakým by se v nejbližších letech měla rozvíjet cyklistická doprava na území hlavního města. Návrh dalšího rozvoje systému cyklistických tras po roce 2002, který přijala Rada HMP usnesením č. 0544 ze dne 29. 4. 2003, obsahuje hlavní body rozvoje celoměstského systému cyklistických tras.

Dlouhodobá vize počítá s tím, že by na území hlavního města cyklisti mohli mít v konečné fázi k dispozici celkem 450 kilometrů komunikací. V současné době je vyznačeno 180 km tras, z toho třetina vede po komunikacích bez automobilové dopravy (a to společně s pěším provozem), po stávajících komunikacích v parcích a sadech nebo po nově vybudovaných samostatných komunikacích pro cyklisty a chodce.

O správu a investice do cyklostezek se prostřednictvím Technické správy komunikací stará hlavní město Praha. Vloni věnovalo na výstavbu cyklotras 13 milionů korun, letos se chystá investovat dvojnásobek. Mezi cyklistickou veřejnost se počítá i primátor Prahy Pavel Bém: „Mým snem je vytvořit kolem Vltavy stezku, která by propojila jižní a severní část Prahy. Problém je pochopitelně s památkáři, především v oblasti Novotného lávky a Kampy,“ ­uvedl primátor s tím, že ambicí hlavního města je dobudovat do roku 2006 síť značených cy­klotras tak, aby dosahovala délky 280 kilometrů.

Cyklotrasy na území hlavního města mají být podle schválené koncepce voleny tak, aby pokrývaly celé území města a cyklista měl minimální kontakt s intenzivní automobilovou dopravou. Proto jsou situovány, pokud to místní poměry dovolí, do ulic s nízkou intenzitou automobilové dopravy, na komunikace, kde je cyklistická doprava vedena společně s chodci nebo přímo na samostatné komunikace pouze pro cyklisty. Cyklistické trasy základního systému jsou na území hl. města značeny podle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., směrovým dopravním značením pro cyklisty.  Podrobnou síť cyklistických tras v Praze najdete na: www.udi-praha.cz.   

Text a foto: len

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout