Velkoobjemové kontejnery v roce 2021

Na MHMP ještě neskončilo výběrové řízení, tudíž nejsou v tuto chvíli k dispozici údaje o rozmístění velkoobjemových kontejnerů.


Stále je přístupný sběrný dvůr v Perucké ulici: https://www.komwag.cz/odpady/sberny-dvur-hl-m-prahy

 
Sběrný dvůr Perucká