Varovné signály

MV ČR zavedlo dnem 1. 11. 2001 jeden varovný signál „všeobecná výstraha” pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován 3 x za sebou v cca tříminutových intervalech. Po akustickém tónu sirény bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků. Dnem 1. 11. 2001 byla ukončena platnost dosavadních varovných signálů „katastrofa”, „všeobecná výstraha” a „nebezpečí zátopové vlny”. Dosud vyhlašovaný signál „požární poplach” zůstává v platnosti.

horn

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout