VOLBY 2002

ÚMČ Praha 2 hledá zájemce o práci
v okrskových volebních komisích
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 14. a 15. 6. 2002.
Počet míst v komisích je omezen, proto se hlaste co nejdříve.
Zájemci se mohou hlásit na Úřadu MČ Praha 2, odbor správních agend,
Jugoslávská 20, Praha 2, 1. patro, číslo dveří. 305, nebo na tel.: 22 51 45 36.
Výše odměny: 800 Kč (před zdaněním).

Zveřejněno: 22.05.2002 – support@publix.cz
Vytisknout