V rámci projektu Zelené město bylo upraveno okolí kostela sv. Štěpána a rotundy sv. Longina

V pondělí 20. září bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost nově upravené okolí kostela sv. Štěpána a rotundy sv. Longina. Malé slavnosti se kromě zástupců městské části Praha 2 a donátora projektu, společnosti Philip Morris, zúčastnil i ministr životního prostředí Libor Ambrozek a za o. s. Agora, organizátora projektu Zelené město, Ivana Bursíková.
Právě toto místo si vybrali obyvatelé Prahy 2 v rámci projektu Zelené město, organizovaném ve spolupráci s městskou částí občanským sdružením Agora. Na samém počátku byli osloveni dotazníky, které umožnily získat jejich názory na kvalitu životního prostředí. Otázky byly zaměřeny převážně na charakteristická místa Prahy 2 a měly za cíl zjistit, jak občané hodnotí jejich stávající využití a jaké změny a úpravy by uvítali.
Lokalitu Na Rybníčku zvolili obyvatelé městské části jako jednu z nejvhodnějších pro regeneraci. Stavební a zahradní úpravy byly provedeny podle projektu ateliéru S. P. S. architekti, s. r. o. Regenerace léta zanedbávaného prostoru obnášela obnovu zeleně, květinových záhonů a travnatých ploch, úpravu chodníčků a instalaci laviček a fontánky s pitnou vodou. Výsledkem je vznik příjemné odpočinkové zóny v samém centru hlavního města. Zelené plochy budou kvůli ochraně před vandaly na noc uzavíratelné.
Regeneraci z větší části finančně zajistila společnost Philip Morris ČR (1,2 mil. Kč) za spoluúčasti městské části Praha 2 (800 tis. Kč).
V minulém roce dokončila městská část rekonstrukci veřejného dětského hřiště a objektu sociálního zařízení v prostoru za zvonicí. Hřiště je v současné době uzavřeno, protože je třeba dokončit příjezdovou cestu. Dále se chystá obnova hřiště sousední mateřské školy. Letos byla také úspěšně završena rekonstrukce bývalého Novoměstského špitálu a dostavba objektu Longin Court, kterou zajišťovala společnost LONGIN Praha spol. s r. o. Počítá se také s obnovou brány na počátku příjezdové cesty do upraveného prostoru za kostelem sv. Štěpána. Ta má být opatřena závorou, zabraňující vjezdu automobilů, čímž se posílí klidový charakter celého prostranství.

Text a foto: len

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout