Už přesně víme, kolik nás je

Podle konečných výsledků sčítání lidu, domů a bytů žilo v březnu 2001 v České republice deset milionů dvě stě třicet tisíc šedesát lidí. V 6 258 městech a obcích žije oproti sčítání v roce 1991 o 72 855 lidí méně. Od roku 1980 klesá podíl dětí v populaci, procentuálně se naopak zvyšuje počet obyvatel v produktivním věku. Věková skupina 15 - 59 let tvoří 65,4 procenta populace. Mezi dětmi převažují chlapci, mezi seniory je naopak více žen. Okolo roku 1990 se narodilo zhruba 130 tisíc dětí ročně, v poslední letech je to kolem devadesáti tisíc dětí za rok. Náš průměrný věk je 39 let. V Česku žije 186 obyvatel nad sto let, z toho pouhá dvacítka mužů. Nejvyšší věk uvedly dvě ženy (106 let).

van

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout