Upozornění pro účastníky aukcí nájmu bytů

Upozornění: V případě elektronické aukce jsou účastníci povinni skládat kauci pro účast v soutěži bankovním převodem ve stanoveném termínu, jak je uvedeno ve vývěsce k jednotlivým bytům. Složení kauce v hotovosti na pokladně úřadu v den konání soutěže se týká pouze soutěže pořádané prezenčním způsobem, a tento způsob složení kauce není u elektronické aukce z administrativních důvodů možný.
Zveřejněno: 24.11.2021 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout