Umělecké studio dětí Vyšehrad

K 1. 1. 2004 byly sloučeny ZŠ Vratislavova a ZŠ Botičská. Nástupnickým subjektem se stala ZŠ Botičská, pod kterou přešlo i Umělecké studio dětí Vyšehrad jako součást ZŠ Vratislavova. Jeho dosud nelegální financování bylo vyřešeno tak, že studio začalo fungovat formou volnočasových kroužků při ZŠ Botičská.

Petici za zřízení Umělecké školy pro děti Podskalí, kterou městská část obdržela 23. března 2005, projednala RMČ a zamítla ji s tím, že nesouhlasí s podáním návrhu na zřízení další základní umělecké školy v Praze 2 (ZUŠ I. Hurníka pracuje ve Slezské 21). Jednání o budoucím zajištění provozu studia se konalo 11. května za účasti zástupců MČ, ředitelky ZŠ Botičská, pracovnice studia a rodičů. Předsedkyně Sdružení rodičů a přátel ZŠ Vratislavova 13 L. Veselá předložila starostovi Mgr. M. Baschovi a jeho zástupkyni ­PaedDr. J. Rybínové návrh písemného závazku o zajištění činnosti Uměleckého studia dětí Vyšehrad, který oba odmítli podepsat s odůvodněním, že navržené alternativy jsou nereálné (s výjimkou možnosti převedení studia pod DDM Praha 2).

Následně se 17. května uskutečnila dvě jednání: první za účasti zástupce odboru uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy MHMP Mgr. Martínka a ředitele DDM Prahy 2 J. Rybárika; druhé za účasti vedoucí studia E. Rajnišové a dalších pracovníků, kdy J. Rybárik sdělil zástupcům studia podmínky převedení studia pod DDM – tento návrh však odmítli. Výsledkem jednání byla dohoda, že sbor, výtvarné studio a přípravka dětí budou nadále pokračovat jako kroužky při ZŠ Botičská a individuální výuku nejmladších žáků povede za úplatu, jako fyzická osoba, pí Rajnišová. Ze strany MČ Praha 2 však musí být vytvořeny únosné podmínky pro pronájem prostor potřebných k výuce ve Vratislavově 13. Téhož dne ale pí Rajnišová ve 22:24 zaslala SMS, že dohodnuté neplatí a že jednání považuje za ukončená.

Podle vyjádření zástupkyně starosty ­PaedDr. J. Rybínové bude MČ Praha 2 i nadále usilovat o zajištění podmínek pro volnočasové aktivity dětí, které studio navštěvovaly, a to ve spolupráci s DDM Praha 2 či se ZŠ Botičská.   

red

 

 

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout