Udržovat městskou zeleň stojí spoustu námahy a peněz

Praha 2 patří celkovou rozlohou parků k „nejzelenějším“ oblastem hlavního města a pokud jde o centrální městské části, je na tom vůbec nejlépe. Rozsáhlé plochy veřejné zeleně rozhodně přispívají k větší pohodě lidí, kteří zde žijí a pracují; zároveň si ale žádají soustavnou péči a systematickou obnovu spojenou s nemalými výdaji – jen v letošním rozpočtu je v kapitole péče o vzhled obce a obnovu a údržbu zeleně počítáno s 49 miliony korun.
A protože všechny parky na území MČ jsou buď památkové zóny nebo památkové rezervace, je při veškerých úpravách třeba brát v úvahu názor památkářů. Jedním z příkladů, kdy bylo nutné respektovat postoj odborníků na památkovou péči, byla loňská rekonstrukce „promenády“ v Riegrových sadech – doporučený dlážděný povrch provokuje mnohé návštěvníky parku dodnes.
Rieger v plné kráse…
Postupná rekonstrukce Riegrových sadů letos pokračovala úpravami v okolí sochy F. L. Riegra. Práce byly dokončeny 23. září a teď už jen zbývá počkat na vhodné klimatické podmínky a dosázet šest vzrostlých okrasných třešní v prostoru za sochou – to _by mělo být nejpozději do 15. listopadu. V rámci úprav vstupního prostoru a okolí sochy dr. Riegra se kompletní rekonstrukce dočkalo zdevastované schodiště a byly obnoveny i jeho základy – zcela zničené a rozpadlé. Stávající schody i boční zídky jsou nyní očištěné, vytmelené a opatřené antigrafittovým nátěrem. Opraveno je také odvodnění schodiště a jeho okolí. Nevhodný asfaltový povrch na přilehlé cestě nahradila dlažba a nové obrubníky. Zajímavé prvky parkového mobiliáře doplnilo zábradlí, které spolu s lavičkami dodává tomuto zákoutí Riegrových sadů komorní charakter. Nízké živé plůtky, záhony, travní koberec a keřová dosadba „útulnost“ prostoru na jedné straně podtrhuje, na druhé straně však zdůrazňuje jeho dominantu – Myslbekovu sochu F. L. Riegra.
Další novinka…
Na Tylově náměstí byla v minulých dnech dokončena recirkulace vody (včetně elektro-_přípojky) a zavlažovací systém.
Kde se pilně pracuje…
Na Perucké stráni se právě teď staví schodiště, hotové by mělo být do konce listopadu.
… a kde se teprve pracovat bude
Před dokončením je projektová dokumentace na obnovu Čechových sadů (Ing. Aleš Finstrle). Je dokončena projektová dokumentace na demolici WC na Karlově náměstí a na úpravu po odstraněné plynové regulační stanici (Ing. arch. Magdalena Dandová), dále projektová dokumentace na obnovu Bezručových sadů (Ing. arch. Tomáš Zlatník) – v obou případech je v jednání vydání stavebního povolení.
Na světě je také studie na obnovu Havlíčkových sadů (prof. Ing. Jiří Damec, CSc. a dr. Ing. Dana Wilhelmová), která bude ve středu 13. listopadu v 16:00 prezentována v budově Úřadu městské části Praha 2 odborné i laické veřejnosti. Studie bude základem pro přípravu projektu obnovy.    

len

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout