Tříděný sběr nápojových kartonů ve zkušebním provozu

Hlavní město Praha připravilo ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a. s. a firmou Ekokom zavedení sběru nápojových kartonů v rámci komplexního tříděného sběru komunálního odpadu. Zatím jde o pilotní projekt, při kterém bylo rozmístěno zhruba tisíc sběrných nádob o objemu 240 litrů označených nálepkou „nápojové kartony“.

Na území Prahy 2 rozmístila firma Komwag, a. s. od listopadu 40 černých nádob s touto oranžovou nálepkou na vybraná stanoviště tříděného odpadu, ze kterých se podle zkušeností odváží nejvíce vytříděného odpadu (seznam stanovišť je k dispozici v informační kanceláři ÚMČ na Karlově nám. 8). Vzhledem k tomu, že jde o zkušební provoz, nebyly pro tento účel objednány speciální barevné nádoby. Černé plastové popelnice, které jsou určeny ke svozu směsného odpadu, byly opatřeny oranžovou nálepkou na přední straně nádoby. Nádoby jsou z důvodu možného zcizení a neoprávněné manipulace přivázány lankem k sousedním kontejnerům, k lampám veřejného osvětlení, k zábradlí. Do takto označených nádob je možné odkládat veškeré kartony, kterým většinou říkáme „krabice“ (od mléka, mléčných nápojů, džusů a vín). Tyto vícevrstvé nápojové obaly by měly být prázdné, vypláchnuté, stlačené a hlavně nesmíchané s ostatním směsným odpadem.

Správně vytříděný nápojový karton v sobě ukrývá velmi cennou surovinu – kvalitní papírová vlákna, která je možné dále zpracovávat (z Prahy se bude tento odpad vozit k dalšímu zpracování do papíren v Bělé pod Bezdězem). Vzhledem k tomu, že jsou prozatím k dispozici pouze malé nádoby, budou sváženy pouze jednou za čtrnáct dní (ve středu). Je tak v zájmu každého občana, aby byla v okolí sběrného stanoviště zachována čistota a do nádoby byly odkládány pouze obaly od nápojů.

První zkušenosti ukázaly, že mnoho našich spoluobčanů tyto nádoby začalo vnímat jako další popelnici na směsný odpad nebo větší odpadkový koš. S takovým přístupem opravdu surovinu k dalšímu využití mít nebudeme. Je nám jasné, že označení nádob není ideální a že v průběhu zkušebního provozu se budeme potýkat s různými problémy a nedostatky. Proto uvítáme jakékoliv podněty a připomínky – pozitivní i negativní – k celému projektu: telefonické na infolinku OŽP Čistota Prahy 2 (224 256 063) nebo prostřednictvím e - mailu na adresu: infolinka@p2.mepnet.cz .

Dana Hrachová, infolinka Čistota Prahy 2

 

Zveřejněno: 22.01.2005 – support@publix.cz
Vytisknout