Tradiční vzpomínka na generála Eliáše, čestného občana Prahy 2

V neděli 19. června tomu bude 63 let, kdy byl na kobyliské střelnici nacisty popraven protektorátní ministerský předseda Alois Eliáš. Při té příležitosti uspořádá městská část Praha 2 v pátek 17. června tradiční pietní vzpomínku na rohu ulic Francouzská a Jana Masaryka – před domem, kde generál Eliáš žil a kde má dnes pamětní desku.

Vzpomínkového shromáždění se za městskou část Praha 2 zúčastní starosta Mgr. Michal Basch. Rodinu generála Eliáše zastoupí jeho neteř Miluška Blažková, která nedávno za svého strýce přebírala in memoriam čestné občanství Prahy 2. O osobnosti tohoto českého politika pohovoří historik Jan Boris Uhlíř. K pietnímu aktu byli dále pozváni představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Společnosti Jana Masaryka, zástupci České obce sokolské a skautingu, bývalý letec RAF generálmajor Hlučka a další osobnosti.

Divizní generál Ing. Alois Eliáš představoval jednu z nejvýznamnějších postav české vojenské rezistence proti nacistům. Řídil se zásadou „pracovat proti Němcům především doma“. Hned při příjezdu říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy byl zatčen, poté odsouzen a nakonec 19. června 1942 popraven.

Po celou dobu svého funkčního období, tedy až do září 1941, udržoval generál Eliáš spojení s domácím i zahraničním odbojem v Londýně. Gestapo jeho odbojové aktivity evidovalo a obvinilo ho z vlastizrady a ze snahy o odtržení českých zemí od říše.

Bývalý prezident Václav Havel v roce 1996 divizního generála Ing. Aloise Eliáše vyznamenal in memoriam za vynikající zásluhy o stát Řádem Bílého lva.   

Text a foto: len 

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout