Terénní jednání s ředitelkami mateřských škol

Další porada starostky Prahy 2 Jany Černochové, do jejíž gesce spadá oblast školství, se uskutečnila ve středu 1. dubna na hřišti Základní a mateřské školy Na Smetance, tentokrát s vedením mateřských škol. Zúčastněné ředitelky společně řešily zápisy do školek i jejich letní provoz. 

Hlavními tématy schůzky, která proběhla za dodržení všech bezpečnostních pravidel, bylo, jak v letošním roce poznamenaném nákazou koronaviru upořádat zápisy do mateřských škol, jak zorganizovat letní provoz mateřinek a kdy by bylo možné školky znovu otevřít.

„Provoz mateřských škol podléhá zřizovateli, proto jsem se chtěla informovat, jak vy vidíte případné otevření mateřských škol,“ vyzvala v úvodu setkání starostka Jana Černochová ředitelky devíti mateřinek, které Praha 2 zřizuje. Všechny přítomné dámy se shodly, že poté, co vláda k 12. březnu 2020 uzavřela základní školy, výrazně klesl počet dětí, které školky navštěvovaly. Z tohoto důvodu není pravděpodobné, že se mateřské školy zřizované Prahou 2 budou otevírat dříve, než se děti vrátí do škol základních.

Ohledně organizace zápisů pro nové žáky mateřských škol došlo ke shodě, že není žádoucí a vhodné rodiče zatěžovat zbytečnou administrativou. Zápisy se uskuteční v elektronické formě na začátku května, a to v období od 2. do 11. května 2020. „Rodičům bych rozhodně doporučila, aby sledovali webové stránky mateřských škol, které zveřejní podrobné instrukce k zápisu,“ dodala starostka.

Závěrem schůzky zaznělo, že se rodiče nemusejí bát toho, že by mateřské školy zrušily letošní letní provoz. Zůstane zachován, a to v plánovaném rozsahu. 

NOVÉ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MŠ

Na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je přerušen provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 2 od 1. 7. do 31. 8. 2020.

Prázdninový provoz po tuto dobu zajišťují mateřské školy:

1. – 17. 7. 2020  Viničná 1 – MŠ, Praha 2, Viničná 1 a Na Zbořenci 7 – MŠ a ZŠ Resslova

20. – 31. 7. 2020  Španělská 16

3. – 14. 8. 2020  Trojlístek – Kladská 1

Zápis k prázdninovému provozu probíhá ve všech uvedených školkách elektronicky (nebo poštou) v termínu 8. – 25. 4. 2020. Bližší informace i dokumenty ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Evidenční list v nynější situaci není třeba dokládat. Na základě řádně podané Žádosti zákonným zástupcem dítěte, požádá ředitelka prázdninové mateřské školy ředitelku kmenové mateřské školy o scan originálu Evidenčního listu dítěte.

Setkání s ředitelkami mateřských škol
Zveřejněno: 02.04.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout