TÉMA MĚSÍCE

Vážení čtenáři,
pro květnové číslo připravujeme téma, týkající se všech, kteří si nemyslí, že jediným dopravním prostředkem 21. století by měly být koně pod kapotou: Pěší a cyklistická doprava.

  • Chodíte po Praze raději pěšky, když to vzdálenost umožňuje?
  • Pokud raději využíváte MHD či vlastní dopravu, proč?
  • Dovedete si představit denní dojíždění do zaměstnání na kole?
  • Je podle vás Praha 2 na kole dobře sjízdná?
  • Uvítali byste hustší síť pěších zón? A kde byste si takové „zóny klidu“ představovali?
  • Co říkáte na současný stav cyklostezek? Vidíte nějakou reálnou možnost, jak je podstatně rozšířit? (Zde je nutno brát v úvahu celkové uspořádání centra města a také skutečnost, že zatím nejsou vyřešeny městské okruhy.)
  • Co by se mělo změnit, aby více lidí chtělo chodit po městě pěšky, případně jezdit na kole?

Zasílejte nám své názory na toto téma na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, nebo mailujte na adresu: noviny@p2.mepnet.cz, a to nejpozději do 20. dubna 2005.

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout