Strašidelná noc v Integrálu Jana Masaryka

Od roku 2002 funguje v Záhřebské ulici na Vinohradech pobočka Městské knihovny v Praze. Kromě standardních služeb, jako je půjčování knih, časopisů, CD, audiokazet a možnosti práce s internetem, nabízí knihovna školám na území Prahy 2 spolupráci formou jednorázových akcí a besed či dlouhodobých plánů zaměřených na mezinárodně sledovaný rozvoj čtenářství u nejmenších školáků.

Projekt, který v loňském roce vyzkoušela první třída ZŠ Legerova a do kterého se v letošním roce zapojily dvě první třídy ze školy Jana Masaryka, obnáší cyklus besed zaměřených na pozornost dětí se snahou vzbudit v nich zájem nejen o knihy a čtení, ale i o lidové tradice a zvyky (Vánoce, Velikonoce). Děti docházejí každý měsíc do knihovny a postupně se seznamují s funkcí knihovny, možnostmi, které jim nabízí, s různými druhy literatury určené jejich věku, s jednoduchou orientací v odborné literatuře apod. Celý cyklus zakončuje pasování prvňáčků na Rytíře čtení jako odměna za to, že se naučili během prvního roku školní docházky číst a přečetli svoji první knihu.

Jednorázové akce, nabízené školám, nejsou suplováním vyučování, ale spíše rozšířením a podporou výuky. Vedle již zmíněných besed zaměřených na lidové zvyky jsou dětem mladšího školního věku v rámci těchto akcí přibližovány knihy a literatura jako přátelé a životní partneři.

Ojedinělou akcí, které se knihovna Záhřebská zúčastnila, byla Strašidelná noc v Integrálu Jana Masaryka. Děti se svými učiteli spaly ve škole, v níž měly připravený strašidelný program. Večer se pak vydaly i do knihovny, kde hledaly místní strašidlo. Spolu s ním si děti poslechly od knihovnice pověsti ze staré Prahy. Knihovnice i „strašidlo“ byly pozvány do školy, aby se jako porotci zúčastnily soutěže dětských masek.

Spolupráce se školou Integrál Jana Masaryka, ZŠ Jana Masaryka a ZŠ Legerova trvá od otevření knihovny a oběma stranám přináší prospěch. Knihovna díky školám může oslovit velké množství potenciálních malých čtenářů a školy mají díky knihovně více možností ke zpestření výuky.

Zbývá jen doufat, že knihovnu bude i v budoucnu navštěvovat hodně mladých i dříve narozených čtenářů a že se zde budou cítit dobře.

pobočka městské knihovny v praze v záhřebské ulici

Provozní doba knihovny Záhřebská 20: út 9:00 – 19:00, st a čt 12:00 – 19:00, pá 9:00 – 15:00.  


Text: val
foto: archiv MK Praha, Záhřebská

 

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout