Stavební práce v Kladské a Chodské ulici

Technická správa komunikací hlavního města Prahy. a. s., bude pokračovat ve stavebních pracích na chodnících, vozovce, obrubnících po pokládce kabelového vedení.

V ulici Kladská 3-9 je termín prací stanoven na 31. 7. - 4. 9. 2020.

V ulici Chodská 1-7 je termín prací stanoven také na 31. 7. - 4. 9. 2020.

Práce provádí firma DAP, stavbyvedoucí P. Vincík, tel.:606 664 317.

Práce na komunikaciPráce na komunikaci 

Zveřejněno: 21.07.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout