St. Stephen's Primary School, Prague 2, Štěpánská 8

  St. Stephen's Primary School, Prague 2, Štěpánská 8
 Type:  Supported from public budgets
 Address:  Štěpánská 1286/8, Prague  2   Nové Město, PC: 120 00
 Telephone:  224 943 046
 Headmaster:  Mgr. Jana Páčová
 Specialisation of the school

     ( > OPEN IN P2 E-MAPS )

 www:  www.skolausvatehostepana.cz
 E-mail:  skolausvatehostepana@seznam.cz
 Under the responsibility of:  Section for Education, Youth, and Sports
 School dining-room:  Sokolská 1878/6, Praha 2;  tel.: 224 262 152
Zveřejněno: 15.06.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout