Správné znění tajenky

Karlovo náměstí, založené v r. 1348, patří k největším parkovým náměstím v Evropě a ve střední Evropě má svojí rozlohou dokonce primát. Celé Nové Město se za vlády Karla IV. začalo stavět po vzoru Jeruzaléma, jeho duchovním středem byla (viz tajenka). Tu však v r. 1791 dali zbourat jezuité, aby nezastiňovala monumentální kostel sv. Ignáce z Loyoly. Velkorysé pojetí uliční sítě budované za vlády Karla IV. vydrželo až do počátku minulého století, kdy se muselo přizpůsobit rozvoji dopravy. Z dob zakládání Nového Města se tak do současnosti dochovala pouze Novoměstská radnice. Tajenku zasílejte redakci do 21. 8. 2002. Správné znění tajenky z minulého čísla: Františka Palackého. Knihu za správnou odpověď zasíláme E. Fišerové z Vozové ulice.

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout