Speciální škola pro zrakově postižené

Speciální škola pro zrakově postižené

(mateřská, základní, zvláštní a praktická)

Loretánská 19, Praha 1

pořádá 11. února 2005

zápis dětí do mateřské školy a do 1. ročníku základní a zvláštní školy.

Tel.: 220 515 264

Internet: www.skolajj.wz.cz

Zveřejněno: 23.01.2005 – support@publix.cz
Vytisknout