Soukromá předškolní zařízení, jesle a DDM v Praze 2


Mateřská škola HAPPYCHILD  logo01.gif

Savitri Braunová, ředitelka školy
Jana Masaryka 627/31
Tel.: 605 911 983, 224 251 992
E-mail:
info@happychild.cz
www.happychild.cz

Charakteristika:
 • věkově smíšené třídy 3–7 let
 • baby studio pro děti od 1–3 let
 • max. 12 dětí ve třídě
 • anglická a francouzská jazyková třída s rodilým mluvčím
 • zdravá mateřská škola
 • vegetariánská strava
 • integrační program, multikulturní prostředí

Dětské studio Žofkazofka.jpg

Mgr. Marcela Zetková, ředitelka studia
Sarajevská 1051/10
Tel.: 602 802 038, 222 564 043
E-mail:
info@zofka.cz
www.zofka.cz

Charakteristika:
 • celoroční denní centrum s programem 8:30–18:00 hod.
 • pro děti od 2 do 6 let bez rodičů
 • odpolední kroužky od 3,5 do 18 let: hudební, pohybový, keramický, dramatický, malování s AJ, hudební nástroje, logopedický, výtvarný, předškolák, sólový zpěv, flétna, klavír, piáno, jóga
 • práce s dětmi jako s rovnocennými partnery
 • příjemné rodinné prostředí, 5–8 dětí ve skupině

  a na vaše děti se opravdu těšíme :-)


Dům dětí a mládeže Praha 2  

Slezská 920/21
Mgr. Ján Rybárik, ředitel domu
Blíže nespecifikovaný obrázek
Tel.: 606 371 802, 222 251 572
E-mail: reditel@ddm-ph2.czMgr. Liboslav Matoušek, zástupce ředitele
723 829 513, 222 250 673
liboslav.matousek@ddm-ph2.cz

www.ddm-ph2.cz


V rámci DDM:  

Mateřské centrum Macíček MC Macíček

Mgr. Jana Vostrá, vedoucí centra
Tel.: 725 787 551
E-mail: jana.vostra@ddm-ph2.cz
 • celotýdenní dopolední programy pro rodiče s dětmi od 1,5 roku, které nenavštěvují mateřskou školu
 • činnost centra probíhá po–pá od 9:00 do 12:00 hod. a je složena z těchto programů: 
    Školička (program bez rodičů)
    Herna (hraní s rodiči)
    Cvičení pro rodiče s dětmi
    Hudební školička
    Barvička (výtvarný program)
    Koťátka (pohybový program)

 

Centrum pro předškolní děti StonožkaCPD Stonožka

Mgr. Radana Srncová, vedoucí centra
Tel.: 602 532 553
E-mail: radana.srncova@ddm-ph2.cz
 • kvalitní předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6 let
 • činnost probíhá pod vedením zkušených pedagogů každý všední den od 8:00 do 12:30 hod.
 • program zahrnuje pohybové, výtvarné, dramatické, vzdělávací a hudební aktivity, pravidelný kroužek keramiky, výuku ekologie, procházky a výlety

 HABIBI s.r.o.

Ivana Kriglová, ředitelka školyHabibilogo.jpg
Jaromírova 158/54
Tel.: 776 593 164, 222 564 552
E-mail:
habibi-deti@email.cz 
www.habibi-detiamy.cz

Zařízení s činností "Individuálního vzdělávání  dětí se specifickými potřebami učení, pro 1. stupeň ZŠ a přípravný ročník ZŠ."
 • děti v menším kolektivu – individuální činnost – smíšená třída 3–7 let
 • přirozený přístup a výchova zaměřená na individualitu jedince
 • pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu
 • hlavní činností je tělesný a pohybový rozvoj
 • spolupracujeme s logopedem a psychologem

Jazyková školka a jesle KidSpace, z. s.

Mgr. Taťána Ondráková, ředitelka školy
Kateřinská 1526/7
Tel.: 607 634 890, 246 033 073kid
E-mail: ondrakova@kidspace.cz
www.kidspace.cz
 • provoz kdykoli – na hodinu nebo celý týden
 • rodinné prostředí pro děti od 2 do 7 let
 • výuka anglického jazyka 
 • speciální třída pro předškoláčky
 • jóga pro děti, hudební, výtvarný a pohybový kroužek


Koala – dětské centrumCentrumKoala_logo_komplet_ruzova.jpg

Mirka Dvořáková, ředitelka centra
Na Švihance 2
Tel.: 606 120 007, 606 121 007
E-mail:
info@centrumkoala.cz
www.centrumkoala.cz
 • školka rodinného typu pro děti od 2,5 do 6 let (max. 17 dětí)
 • provozní doba po–pá od 7:30 do 18:00 hod.
 • program vychází z rámcového vzdělávacího programu MŠMT a je doplněn např. o metodu otevřeného vzdělávání a Montessori
 • nabízíme řadu kroužků např. hudební, cizí jazyky aj.; návštěvy divadelních představení a logopedickou péči
 • v blízkosti Riegrovy sady s dětským hřištěm
 • možnost večerního a víkendového hlídání, odvozu dítěte domů

Centrum sociálních služeb Praha 2 – jeslecssp2-logo-small


Bohumíra Česalová, vedoucí setra
Londýnská 537/16
Tel.: 725 015 314, 222 515 572
e-mail: jesle@cssp2.cz

www.cssp2.cz/jesle.php

 • jesle jsou určeny pro děti od 6 měsíců do 3 let věku dítěte v režimu pravidelné a nepravidelné docházky
 • přijímány jsou  děti z Prahy 2 (řídí se trvalým pobytem matky), v případě volné kapacity i děti mimo městskou část
 • kapacita 40 dětí


Sugar Cube – Centrum kreativity a rozvoje osobnostilogo sugar cube

 

Kateřina Dolínková, jednatelka
Salmovská 498/7
Tel: 776 544 777
e-mail:
info@sugarcube.cz
www.sugarcube.cz

 • jesle a školka pro děti od 18 měsíců do 6 let
 • bohatá škála kroužků a vzdělávacích aktivit
 • velký důraz kladen na adaptaci dětí z bilingvních rodin k nástupu na české ZŠ
 • mezinárodní prostředí - domluvíme se s Vámi v ČJ, AJ, NJ a RJ
 • vlastní dětské hřiště ve dvoře školky
 • obědy a svačinky přizpůsobené potřebám dětí
 • časová flexibilita dle Vašich potřeb - jsme otevření i o víkendu a svátcích
 • cvičení pro maminky s možností hlídání dětí
 • konzultace a cvičení s logopedkou
Občanské sdružení Smíšek smíšek

Vladislava Táčnerová, ředitelka
Pešlova 359/18, Praha 9
Tel: 608 036 519
e-mail: tacnerova@os-smisek.cz , info@os-smisek.cz
www.os-smisek.cz

 • systematická podpora a pomoc rodinám a předškolním dětem ze znevýhodněného prostředí
 • pro děti (3 – 6 let) ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s lehkým hendikepem, které z různých důvodů nenavštěvují žádné předškolní zařízení
 • Vytvořit dostatek podnětů a kontaktů s vnějším prostředím, všestranně rozvíjet schopnosti dětí, tak aby měli stejné šance při vstupu do první třídy jako jejich vrstevníci
 • individuální přístup dle konkrétních potřeb a možností dítěte – ve školce je 10 až 15 dětí, kterým se věnují odborné vychovatelky a speciální pedagog 
 • Další aktivity: canisterapie, návštěvy divadel, výstav, výlety, školičky v přírodě, keramika
 • Smíškoviny -  volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi - dílničky, výlety
 • Klub Smíšek - klub rodičů - v rámci klubu mají klienti možnost využít počítače s internetovým připojením, odbornou knihovnu, služby odborníků s jejichž pomocí se mohou navrátit na trh práce

  Naše občanské sdružení má více poboček:
 • Integrační školička Karlín - Pernerova 50, Praha 8 (e-mail: karlin@os-smisek.cz, tel: 733 671 817)
 • Integrační školička Vysočany - Na Harfě 4/694, Praha 9 (e-mail: harfa@os-smisek.cz, tel: 733 671 802)
 • Integrační školička Vinohrady - Bělehradská 25, Praha 2 (e-mail: vinohrady@os-smisek.cz, tel: 734 436 762)
 • Integrační školička Jarov - U Kněžské louky 55, 130 00, Praha 3, (e-mail: jarov@os-smisek.cz)

  Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi:
 • tato ambulantní a terénní služba nabízí zdarma pomoc a podporu rodinám sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením z Prahy a Středočeského kraje
 • Ambulantní forma sociálně aktivizační služby probíhá v prostorách Integrační školičky Vinohrady, Bělehradská 25), každé úterý 8-12 hod. a čtvrtek 13-17 hod.
 • Terénní forma sociálně aktivizační služby- asistence a pomoc sociální pracovnice při vyřizování různých záležitostí, pomoc při komunikaci s úřady – místo a čas poskytování této služby lze dohodnout individuálně dle potřeb klienta.
 • Kontakt:
  sociální pracovnice:  Bc. Jana Lutrová, DiS.
  e-mail: sas@os-smisek.cz, tel: 733 671 803
  speciální pedagog: Mgr. Vladimír Masopust
  e-mail: spec.pedagog@os-smisek.cz,tel: 733 671 804
  speciální pedagog: Mgr. Barbora Plachá
  e-mail: spec.pedagog@os-smisek.cz,tel: 733 671 834


Mateřská škola INDIGO KIDS logo indigo

Mgr. Irena Hanušová, ředitelka školky
Štulcova 69
Tel.: 775 242 302
e-mail: skolka@indigo-kids.cz
www.indigo-kids.cz

 • rodinná atmosféra v menším kolektivu pro děti od 2,5 do 6 let
 • nacházíme se v překrásném prostředí plném přírodních i kulturních památek, se spoustou hřišť a zahrad, pro děti jak stvořené
 • naše školka je dvojjazyčná, proto užíváme zásady přirozeného bilingválního prostředí,abychom docílili automatického používání českého i anglického jazyka
 • děti rozvíjejí své schopnosti pomocí speciálně vytvořených hraček a pomůcek
 • dodržujeme zdravý životní styl včetně stravy 

Jahoda Vinohrady jah

Adresa:   Bruselská 16
E-mail:   vinohrady@jahoda.cz
Web:   www.vinohrady-jahoda.cz
Mobil: 734 445 764

Charakteristika:

Jčesle a školka Jahoda Vinohrady

 • poskytování péče pro děti od 1 roku
 • kvalifikované a příjemné chůvy
 • malá dětská skupina (max. 12 dětí)
 • individuální přístup k dítěti
 • speciální adaptační program pro hladké zahájení docházky
 • najdete nás v centru Prahy v klidném zákoutí Vinohrad
 • vlastní předzahrádka a v blízkosti několik parků
 • lokalita má skvělou občanská vybavenost (pošta vedle školky,metro hned za rohem, množství restaurací a obchodů ….)
 • možnost další pedagogicko-psychologické podpory
 • pestrý denní program (canisterapie, čtecí babička….)
 

Mikrojesle „První slova... jako doma“ logo školka

Slezská 62, Praha 2
Tel.: 774 442 131
E-mail:
info@prostorprorodinu.cz
http://www.prostorprorodinu.cz/

• Pro děti od 6 měsíců
• Ve skupince 4 dětí
• Od pondělí do pátku
• Od 7.30 do 15.30 hodin
• 3 hodiny, nebo podle potřeb dětí a rodičů

Rodičům nabízíme péči o malé děti kvalifikovanými pečujícími osobami, které pracují s respektem k dětským potřebám, zejména formou hry. Díky podpoře ESF nabízíme rodičům, kteří žijí, nebo pracují v Praze 2, péči o děti v mikrojeslích zdarma, s programem za paušální poplatek.

Mikrojesle „První krůčky, jako doma“ logo školka

Tyršova 6, Praha 2
Tel.:
774 442 131
E-mail:
info@prostorprorodinu.cz
http://www.prostorprorodinu.cz/

• Pro nejmenší děti, které už zvládnout chodit samy
• Ve skupince 4 dětí
• Od pondělí do pátku
• Od 7.30 do 15.30 hodin
• 3 hodiny, nebo podle potřeb dětí a rodičů

Rodičům nabízíme péči o malé děti kvalifikovanými pečujícími osobami, které pracují s respektem k dětským potřebám, zejména formou hry. Díky podpoře ESF nabízíme rodičům, kteří žijí, nebo pracují v Praze 2, péči o děti v mikrojeslích zdarma, s programem za paušální poplatek.
..............................................................................................................................................................................................................................................

Anglická školka inspirovaná lesní pedagogikou tree

Londýnská 595/26
120 00 Praha 2
Email: info@cherrytree.cz
www.cherrytree.cz

 • Pro děti od 1-6 let
 • Vlastní zahrada
 • Kvalifikovaný personál – rodilí mluvčí
 • Malý kolektiv – 12 dětí ve třídě
 • Vlastní curriculum „Grow with Nature“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT