Současná síť cyklistických tras na území městské části Praha 2

Budování cyklotras v Praze 2 je poměrně komplikované a naráží na mnoho problémů. Narozdíl od okrajových částí hlavního města, které mají na svém území lesoparky či jiné zelené plochy, je Praha 2 centrální městskou částí se všemi prostorovými i jinými omezeními a především s velkou dopravní zátěží. Navíc je rozdělena magistrálou, která pro cyklisty představuje takřka nepřekonatelnou překážku (bezpečně lze tuto komunikaci překonat pouze podchodem na Fügnerově náměstí). Většina území Prahy 2 leží v památkově chráněné zóně, což veškeré zásahy komplikuje.

Pohyb cyklistů na území městské části je zatím zajišťován kombinací cyklotras a cyklo­stezek, využívány jsou stávající komunikace pro motorová vozidla. Výhledově se zvažuje vedení cyklotras po vybraných jednosměrných komunikacích: šlo by zejména o propojení oblasti Mánesova – Slezská – Sázavská – Záhřebská – Fügnerovo náměstí – Albertov až na Rašínovo nábřeží. Takové řešení však vyžaduje spolupráci městské části s TSK a Magistrátem hl. m. Prahy na projektové přípravě rekonstrukcí stávajících komunikací a na reorganizaci dopravy.

Městská část se také snaží prosadit vybudování cyklotras ve spolupráci s investory větších celků – v současné době jedná s investorem komplexu Churchill Square (CR – City) o propojení Seifertovy ulice a Churchillova náměstí v Praze 3 s nově plánovaným podchodem z Hlavního nádraží na Vinohrady.

V posledních letech bylo v Praze 2 vybudováno několik značených tras pro cyklisty. Nejprve byla v roce 2000 otevřena první část cyklotrasy na Rašínově nábřeží od Mánesa k Železničnímu mostu, prodloužená později k Vyšehradskému tunelu, přes po­dol­ské nábřeží k nádraží Braník a dále až do Modřan. Trasa navádí cyklisty v oblasti Mánesa na náplavku, tudy vede cca 700 metrů; je určena pro pěší, cyklisty a motorová vozidla a není zde vyhrazen jízdní pruh pro cyklisty. Úsek náplavky od Mánesa k Dřevné ­ulici je však v současné době dlouhodobě v rekonstrukci, a proto je cyklostezka dočasně přeložena na chodník na Rašínově nábřeží. Tudy vede společná stezka pro chodce a cyklisty. V oblasti Dřevné ulice je již svedena dolů na náplavku a pokračuje až k Vyšehradskému tunelu, odkud je vyvedena nahoru na chodník na Rašínovo nábřeží, dále pak po nábřeží do Podolí a k Braníku.

Na Výtoni, za Železničním mostem, se cyklostezka větví – trasa, nazvaná o. s. Oživení Greenway Botič, vede k Vnislavově a do Neklanovy ulice a pak podchodem pod železniční tratí do ulice Na Slupi. Tam je vedena v samostatném pruhu vyhrazeném pro kola (v délce cca 150 m) k přechodu směrem na Ostrčilovo náměstí. Dále je po chodníku v Sekaninově ulici značena společná stezka pro chodce a cyklisty podél Botiče. V tomto úseku Technická správa komunikací zajistila bezbariérový přístup do parku a snížení chodníků pro jednodušší sjezdy a nájezdy cyklistů. Cyklostezka kolem Botiče vede až k vyústění do Křesomyslovy ulice, kde by měla pokračovat na území Prahy 4, perspektivně podél Botiče až za Prahu do Průhonic. Cyklotrasa vedoucí z Výtoně na Folimanku má několik zajímavých řešení: například přejezd přes ulici Na Slupi byl vůbec prvním značeným přejezdem pro cyklisty v Praze, nebo nájezdy z kočičích hlav, jejichž zřízení si vyžádalo souhlas památkářů.

Územní plán hl. m. Prahy dále počítá s trasou od Fügnerova náměstí přes Nuselský most, napříč Vyšehradem a Vratislavovou ulicí dolů k Výtoni.

Text: len/šan, foto: len

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout