Šotek si zařádil

Každá redakce má ve svém inventáři také svého redakčního šotka.
Vzhledem k tomu, že nám dal po přestěhování do Jugoslávské ulice pokoj, mysleli jsme si v redakci s tichou nadějí, že nás snad již opustil. Ale opak je pravdou. Spojil své síly s tzv. šotkem tiskařským a v minulém čísle, kde jsme uveřejnili na str. 4 Adresář městské části Praha 2, si oba „zařádili“. Nyní proto s omluvou uvádíme správné údaje. Číslo ústředny v Jugoslávské 20 (pro linky začínající 1) je 22 51 38 11; v odboru kancelář tajemnice platí v odd. hospodářská správa čísla G. Hejné 22 51 67 25 a E. Chadtové 22 51 60 97; do sekretariátu odboru výstavby se dovoláte na číslo 22 51 20 88.
Pomíchaly se nám rovněž údaje v odboru správních agend v Jugoslávské 20: vedoucí odd. přestupků V. Soudský má titul JUDr. a e-mail na E. Růžkovou ze skupiny vedoucí odboru je douskovae@p2.mepnet.cz.   

van

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout