Smart Itinerář

Lavička

V půli července se na náměstí Míru, nedaleko kostela sv. Ludmily (před stánkem s květinami) objevila tzv. chytrá lavička. Na pozemku Prahy 2 ji jako pilotní projekt instalovalo hlavní město Praha ve spolupráci s vývojáři zařízení, firmou Ability Group, s. r. o. Lavička je v majetku hlavního města a spravuje ji městská společnost Operátor ICT, a. s., která je zodpovědná za její funkčnost i případné poruchy.

Máte-li telefon s bezdrátovým nabíjením, je zde možnost nabít telefon bez kabelu. Pro ostatní jsou pak k dispozici dva kabely (1x microUSB + 1x Apple konektor) a čtyři USB konektory. Přes vysokorychlostní LTE se lze připojit k webu (název wifi je Smart-Prague-Free). A také jsou pro případ nouze na lavičce umístěna dvě tlačítka „SOS“. Kromě těchto služeb lavička sbírá data o kvalitě ovzduší, teplotě, atmosférickém tlaku a vlhkosti.

Její obliba u veřejnosti bude vyhodnocena přibližně za půl roku.


Chytrá lavička  Chytrá lavička  Chytrá lavičkaKoše

V  rámci projektu „Chytře na  odpad v  Praze  2“ se bude prostřednictvím elektronických čidel testovat ucpanost vhozů, naplněnost podzemních kontejnerů na území Prahy 2 a přítomnost sáčků na padesáti koších na psí exkrementy ve vybraných lokalitách. „Máme čtrnáct míst s podzemními kontejnery a jsou chloubou naší městské části. Někdy ale příliš objemný odpad jen ucpe hrdlo vhozu, svozová společnost o tom ani neví, odpadky se vrší okolo a vyváží se poloprázdný kontejner. Smyslem projektu je, aby se odpad nevyvážel podle předem stanoveného plánu, ale aby se postupovalo podle aktuální situace,“ říká zástupce starostky pro oblast životního prostředí Václav Vondrášek.Lampy

Městská část pořídí celkem šest chytrých lamp veřejného osvětlení. Tři mají sloužit jako stanice pro elektromobily a tři jsou vybaveny bezpečnostními prvky. Zbytek fi nancí do výše celkové ceny 1 650 000 Kč má uhradit Pražská energetika. Dobíjecí stanice budou na  křižovatce ulic Polská a  Budečská, na  náměstí Míru před radnicí a na Karlově náměstí. Chytré lampy se objeví u Riegrových sadů, na Folimance a na  Karlově náměstí. „Chytré lampy budou mít řadu užitečných funkcí. Tři z  nich budou disponovat senzory hluku a prachu, stisknutím SOS tlačítka zajistí přivolání okamžité pomoci, uživatelé notebooků nebo chytrých telefonů zase ocení, že dokážou fungovat také jako Wi-Fi hotspot a budou se nacházet v prostoru v parku. Další tři budou sloužit jako nabíječka pro elektromobily a  elektrokola,“ upřesňuje místostarosta pro oblast dopravy Jan Korseska. Pokud nenastanou komplikace, mohla by realizace alespoň některých lamp být zahájena ještě v roce 2017.
Úřední deska


Součástí koncepce Smart City však nejsou jen lavičky, lampy nebo třeba odpadní koše, které samy nahlásí svoji zaplněnost. Jde o řadu projektů v  oblasti životního prostředí a veřejné správy. Jejich smyslem je zjednodušit komunikaci obyvatel s úřadem, přispět k větší efektivnosti sběru odpadu na území dvojky. A v neposlední řadě instalovat „chytrý“ městský mobiliář. Novinkou bude také interaktivní úřední deska, která zajistí obyvatelům Prahy  2 nepřetržitou informovanost o všech důležitých aspektech života městské části a  chodu úřadu. „Je to moderní forma komunikace s  úřadem, která může nahradit papírovou dokumentaci. Její nespornou výhodou je, že zobrazuje dokumenty 24 hodin denně bez omezení,“ uvedl místostarosta pro oblast informatiky Martin Víšek.

Zveřejněno: 15.08.2017
Vytisknout