Slovo úvodem

Je tomu letos právě 100 let, co tehdejší obec Královské Vinohrady učinila a realizovala velmi rozumné a prozíravé rozhodnutí a zakoupila celý areál vybudovaný Moritzem Gröbem, přeměnila ho na park nazvaný Havlíčkovy sady a v následujícím roce po dílčích úpravách zpřístupnila veřejnosti.

Původní areál byl vybudován jako reprezentativní rodinné sídlo, a tomu odpovídal i způsob jeho užívání. Když byl přeměněn na (veřejnosti přístupný) park, změnilo se jeho využívání v denní době ve prospěch veřejnosti, ale dlouho, až do konce války, měl souvislé oplocení a byl na noc zavírán. Patrně i díky tomu zůstávala zahradní architektura, tj. zejména Grotta, terasy okolo Dolní Landhausky, Viniční altán a Pavilon v dobrém a použitelném stavu. V důsledku narušení oplocení a zrušení uzavírání sadů v noční době a také kvůli nedostatečné péči začaly tyto objekty postupně chátrat až do stavu, který jsme znali před několika lety.

V posledních letech a zejména v letošním roce dochází k zásadní změně. Je dokončena obnova altánu, opravuje se vila, ale zejména je do uceleného stavu uvedeno oplocení, a tím se vrací možnost dát parku přesný provozní řád, uzavírat ho na noc a zajistit jeho ostrahu. Otevírá se tak možnost opravit i Grottu a terasy, revitalizovat park a mít jistotu, že opravené prvky opravené vydrží.

A také, a to je neméně důležité, dává současná situace možnost uvést do života jeden dlouhodobý záměr, a sice vytvořit z jednoho z parků v Praze 2 díky důslednému dodržování provozního řádu prostor, kde budou mít lidé přednost před psy. Kde se budou místo psů po trávnících prohánět děti nebo odpočívat dospělí, nebudou přitom riskovat setkání s pozůstatky psího vyměšování a nebudou muset mít obavu, že si je nějaký pes zvolí za předmět svého přátelského či méně přátelského, ale v každém případě dotyčnému nepříjemného zájmu. To je zakotveno v provozním řádu, platném od 1. března 2005, v němž se říká, že pohyb se psy je možný pouze po cestách, pes musí být držen majitelem na vodítku a majitel psa je povinen případný exkrement po svém miláčkovi neprodleně odstranit. Původní záměr byl nepovolit vstup psům do parku vůbec, ale na přání „pejskařské“ veřejnosti byl umožněn tímto způsobem průchod parkem se psy na Peruckou stráň, kde je pro pobíhání psů místa dostatek, a dále tím bylo umožněno posezení se psem na vodítku na terase nově otevřeného Viničního altánu.

Jak se ale ukazuje, i zde platí, že každý začátek je těžký. A že určitému počtu majitelů psů je zatěžko pochopit, že záměr „parku pro lidi a ne pro psy“ je míněn vážně, že je potřeba provozní řád dodržovat a respektovat upozornění ostrahy ohledně vodění psů na vodítku. V té souvislosti byla požádána městská policie, aby proti těm, kteří nebudou stanovená pravidla respektovat, zakročila důsledně, ale samozřejmě v mezích možností, které jí poskytují současné právní normy.

O míře záměrného „nepochopení“ podstaty problému svědčí i článek v posledních novinách sousední městské části Praha 10, týkající se Havlíčkových sadů a majitelů psů. V článku je popsán incident jednoho z nich s ostrahou parku, přičemž jádrem incidentu bylo nerespektování pravidel jedním z majitelů psů při návštěvě parku. Směr nekritické sympatie vůči majitelům psů, a to i těm neukázněným, je z článku zřejmý. Nevadí, každý může mít svůj názor, ale naprostá absence jakékoliv objektivity či alespoň snahy o ni je zarážející u novin, které reprezentují městskou část. Když pominu neobjektivitu článku, nezájem o všestranné informace jak o konkrétní události, tak o dění v Havlíčkových sadech obecně, tak něco z toho pominout nelze.

V témže článku je projevena nespokojenost s tím, že nikomu nevadí „houf dětí, hrajících si pod dohledem učitelky na místě určeném venčení psů (nic takového v parku není), přičemž jsou k dispozici ohrazená hřiště“. Takže podle autora děti hrající si na trávníku vadí, psi nevadí a mají přednost před dětmi. A v tom je právě jádro pudla. V tomto parku to chceme přesně naopak.

Ing. Libor Krátký, zástupce starosty (ODS)

 

 

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout