Slavnosti Otce vlasti

na sirku

open air


harmonogram

Dne 14. května to bude právě 700 let od dne, kdy se narodil císař římský, král německý, král lombardský a král arelatský, ale především král český

KAREL IV.

Karel IV. byl nejen státníkem a diplomatem, ale i stavitelem a zakladatelem: mezi jeho největší díla patří založení Univerzity Karlovy a Nového Města pražského. Dále proslul jako zakladatel klášterů a také vinic. Všech těchto jeho tvůrčích stránek by se měla dotknout velká celodenní slavnost, kterou pořádá společně městská část Praha 2 (na jejímž území leží velká část Nového Města i vinice v Grébovce, pocházející už ze 14. století), 1. lékařská fakulta UK (jedna z původních prvních čtyř fakult panovníkem založené univerzity) a duchovní správa kostela na Karlově, (založeného, jak už napovídá název rovněž Karlem IV.).  Výročí jeho narození budeme slavit symbolicky na Karlově náměstí, a to již

Roku 1350 založil Karel IV. na Karlově kostel a klášter kanovníků sv. Augustinav sobotu 7. května 2016 1. LF UK v Kateřinské ulici

pod názvem

Všechno nejlepší, Karle IV.!

aneb open-air na Karlově náměstí

V rámci této oslavy najdete na Karlově náměstí historické tržiště, dětské dílny, stánky s dobovými jídly i nápoji a hlavně vínem, středověkou i moderní hudbu, ukázky řemesel, lékařskou zónu, uvidíte tu žebráky, zloděje i středověké komedianty, žongléry… Kostýmovaný průvod v čele s Karlem IV. se odpoledne vypraví na Karlov, kde se bude konat slavnostní mše svatá, a po ní varhanní koncert duchovní hudby, zatímco na Karlově náměstí bude pokračovat pódiový program až do 21:00 už v docela moderním a světském hávu… Vystoupí studentské kapely, skupiny JAKSI TAKSI, IMODIUM a na závěr večera BLUE EFFECT. Zkrátka každý si tu najde své.


Open Air na Karláku

Kromě open-air slavnosti na Karlově náměstí budou už od dubna připomínat panovníka, který byl nazýván už těsně po své smrti Otcem vlasti, odborné přednášky, výstavy, komentované prohlídky i koncerty.

Všechno nejlepší, Karle IV.!

STALO SE A STANE SEV minulosti, do které sahá paměť našeho webu a Novin Prahy 2, se odehrály ve spojitosti s Otcem vlasti aktivity, které bychom neměli – ve vztahu k uplynulým sedmi stům let od narození Karla IV. – opominout.

V roce 2005 projel Karel IV. z Vyšehradu na Pražský hrad. "Dobovou" zprávu najdete ZDE.

Noviny Prahy 2 psaly o výročí 650 let korunovace ZDE.

V roce 2008 bylo Vinobraní na Grébovce věnováno tématu Karel IV. a jeho čtyři ženy. A bylo i inspirací pro soutěž dětí. Historické ohlédnutí najdete ZDE. Fotogalerii najdete ZDE.

V roce 2009 se uskutečnila Výtvarná soutěž Karel IV. na školách. Práce dětí najdete ZDE.

V roce 2014 propůjčili radní městské části Praha 2 střední část Karlova náměstí pro uspořádání akce „700 dní do 700. výročí narození Karla IV. – nechte se inspirovat“. Tiskovou zprávu najdete ZDE. Na Karlově náměstí byla tehdy Zeď Otce vlasti.

V únoru letošního roku zorganizovala ZŠ u sv. Štěpána soutěž v keramické tvorbě na téma Karel IV. Výstava keramických děl za okny školy je k vidění do 17. května 2016. Více najdete ZDE.

Dne 21. dubna 2016 (čtvrtek) se uskuteční seminář O životě a smrti Karla IV. Na tomto semináři se z úst těch nejpovolanějších dozvíte poutavá svědectví o životě a smrti Karla IV. Například o jeho osobnosti ve světle nejnovějších výzkumů, dědictví po předcích, osudovém poranění či o lékařsko-antropologické interpretaci nálezů jeho kosterních pozůstatků. Pozvánku najdete ZDE. Protože kapacita posluchárny má omezenou kapacitu, zájemci o tento bezplatný seminář se musí zaregistrovat ZDE.

Od 3. května do 31. května můžete navštívit na Novoměstské radnici na Karlově náměstí výstavu Medicína od dob Karla IV. po současnost. Návštěvníci se mohou podívat například na ukázky z dobových učebnic, prohlédnout si rozličné starodávné lékařské nástroje, nebo mohou zhlédnout fotografie z historie 1. lékařské fakulty UK. Součástí výstavy budou také informace o vzniku a vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonické zajímavosti budov, které patřily či patří k 1. LF UK.

Ve středu 18. května v 17:00 h se uskuteční další přednáška – tentokrát na téma Tajemství Karla IV. Uskuteční se v Posluchárně Purkyňova ústavu na Albertově č. 4. Přednášet bude Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.

Více informací je ZDE. I tato přednáška je v sále s omezenou kapacitou, proto je nezbytné se zaregistrovat ZDE.


​Do akce Slavnosti Otce vlasti se zapojila i naše Knihovna na Vinohradech. Vyzvala žáky 4., 5. a 6. třídy, aby kresbou, malbou nebo jinou výtvarnou technikou vyjádřili téma „To bylo tenkrát, když měl Karel IV. narozeniny…“ Jediným omezujícím prvkem je … rozměr. Výsledek výtvarné tvorby by neměl přesáhnout 1 metr.

Žáci vyšších ročníků – 7., 8. či 9. třídy (nebo ze sekundy, tercie či kvarty na gymnáziu) – stojí před výzvou psaného příběhu na téma „Co se asi mohlo stát, když měl Karel IV. Narozeniny?“. Může to být povídka, esej, veršovaný epos, detektivní příběh… Jediným omezením je zde rozsah maximálně 20 stran textu.

Všechny práce, ať už výtvarné, či literární, musí dorazit do knihovny nejpozději 25. dubna – to je konečný termín, později dodané práce nebudou zařazeny do soutěže o zajímavé ceny.

Vše o soutěži najdete na webových stránkách Knihovny nya Vinohradech http://www.knv.cz/.


Také Novoměstská radnice se zúčastní oslav výročí 700 let od narození českého krále Karla IV.

Od dubna až do podzimu probíhají komentované prohlídky Novoměstské radnice, jejíž historie začala po založení Nového Města pražského Karlem IV. roku 1348.

http://www.nrpraha.cz/program/678/komentovane-prohlidky-novomestske-radnice/

Od 3. do 31. 5. se bude konat v prostoru přízemní Galerie výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost zaměřená na rozvoj a studium medicíny.  Návštěvníci se budou moci podívat například na ukázky z dobových učebnic, prohlédnout si rozličné lékařské nástroje, které se dříve využívaly k léčbě nejrůznějších nemocí, nebo fotografie z historie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice.  Nebudou chybět ani informace o vzniku a vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonické zajímavosti budov, které patřily či patří k 1. LF UK.

http://www.nrpraha.cz/program/691/medicina-od-dob-karla-iv-po-soucasnost/

V neděli 3. dubna byl zahájen 6. ročník hudebního festivalu Novofest. Připomíná některé významné okamžiky života a vlády Karla IV. Koncerty hudebního cyklu se budou dotýkat nejrůznějších aspektů jeho života a potrvají do 24. října.

http://www.nrpraha.cz/program/690/novofest-2016/

Ve dnech 27. a 28. Května se uskuteční 3. ročník festivalu Praha pije víno / Prague Drinks Wine. Jde o jedinečné setkání několika desítek vinařů z celé střední Evropy s milovníky kvalitních, autentických vín. Navazuje na podobná setkání vinařů z bývalé habsburské monarchie, která se konala až do vypuknutí první světové války. Zakladatelem organizovaného vinařství na území dnešního hlavního města byl právě Karel IV. a festival propaguje přírodní vína bez aditiv, která mají nejblíže k tomuto lahodnému moku v době Karlově.

http://www.nrpraha.cz/program/696/praha-pije-vino/

Ve čtvrtek 16. června bude otevřena v suterénním prostoru Vinárny nová dobrodružná úniková hra The Chamber – Poklad a tajemství Karla IV., která hráče přenese do 14. století. V autentické atmosféře podzemí Novoměstské radnice budou hráči muset použít svůj selský rozum, logiku, důvtip a týmového ducha, aby odhalili vše, co prostory ukrývají, a poznali zajímavou minulost našeho nejvýznamnějšího panovníka. Ale pozor, hodina neúprosně ubývá a není vše, jak se zdá! 

http://www.nrpraha.cz/program/707/the-chamber-poklad-a-tajemstvi-karla-iv/

Z Novoměstské radnice též startuje originální šifrovací hra Královské mysterium, během které vyrazí hráči za tajemnou symbolikou Nového Města pražského. Stojánek se startovacími brožurkami je umístěn v pokladně věže. 

http://www.nrpraha.cz/aktuality/4/start-sifrovaci-hry-kralovske-mysterium-zacina-na-novomestske-radnici/

Dění na Novoměstské radnici včetně aktuálních informací můžete sledovat na www.nrpraha.cz a nebo na www.facebook.com/NRpraha.

Co vše (a nejen to) se bude v nastávajících dnech v rámci oslav dít? Podívejte se například ZDE

Program Slavností Otce vlasti se začíná slibně rozvíjet. Posuďte sami.

Slavnosti Otvce vlasti

Slavnosti Otce vlasti

Ke stažení pdf ZDE

Výročí sedmi set let od narození Karla IV. je věnována také výstava

Karel IV. očima žáků základních škol Prahy 2

na kterou vás srdečně zveme. Začíná slavnostní vernisáží dnes ve 14:00 hodin a k vidění je od

15. dubna do 15. června 2016

v 1. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 na náměstí Míru.

Co se chystá jinde v Praze

Pražský hrad chystá karlovské oslavy ve velkém. Lucemburského panovníka, který odtud vládl Českému království, připomene sedmi výstavními projekty, komentovanými prohlídkami hradního areálu a originální víkendovou zábavou v Horním Jelením příkopě, který spojuje hrad s Novým Světem. Na stěžejní výstavě spatříte i Svatováclavskou korunu vytvořenou Karlem IV.

Mimořádné vystavení českých korunovačních klenotů, Vladislavský sál Pražského hradu, 15.–29. května, vstup zdarma

Velké rytířské slavnosti, 9. a 10. července, Horní Jelení příkop

Při karlovských oslavách nemůže chybět Univerzita Karlova, kterou založil právě Karel IV. Naše nejstarší univerzita připravila nebo se podílí na celé řadě akcí, jimiž chce dát odpověď na otázku, jak byl Karel IV. vnímán po své smrti v průběhu dalších staletí, jaký byl jeho státnický, kulturní, historický a politický význam, ale předvést i umění jeho doby. Zazní ukázky jeho životopisu Vita Caroli, ukáže se, že jeho přítelem byl básník Francesco Petrarca, ale pobaví se a zasoutěží si i rodiny s dětmi.

Dětský den, program zaměřený na rodiny s dětmi od pěti do patnácti let, Karolinum, Ovocný trh, 10:00–18:00 (loutkové divadlo, dobová šermířská a taneční vystoupení, ukázky historických zbraní, historická řemesla)

Koncert ve Velké Aule, 24. května, 19:00 (středověká hudba a úryvky ze středověkých kronik)

Výstava Druhý život Karla IV., Křížová chodba, Karolinum, 14. května – 31. srpna, otevřeno denně mimo pondělí 10:00–18:00

Korunovační slavnosti, 3. a 4. září (rekonstrukce korunovace Karla IV. před zraky veřejnosti, včetně královského procesí na Vyšehradě)

Jako jednu z nejvýznamnějších osobností středověké Evropy ukazuje Karla IV. výstava, kterou připravila Akademie věd ČR. Vystaveny jsou unikátní zlaté dukáty s jeho vyobrazením a poklad mincí z Emauzského kláštera, dále skleněné poháry pocházející z pražského souměstí, dobové předměty každodenní potřeby i dětské hračky. Součástí expozice je věrná kopie Karlovy sochy ze Staroměstské mostecké věže, poslední sochařský portrét panovníka před jeho smrtí a kopie zakládací listiny Karlovy univerzity, přepis Karlovy Zlaté buly a Karlova zákoníku Maiestas Carolina. Vstup je zdarma.

Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016), Galerie věda a umění, Akademie věd ČR, 6. března – 11. května, otevřeno v pracovní dny 10:00–18:00. Komentovaná prohlídka 11. května, 17:30

Po stopách Karla IV. a středověku můžete putovat pěšky, po vodě i na kole s Klubem českých turistů. V sobotu 7. května odstartují deseti až padesátikilometrové trasy z pěti různých míst v Praze a ve středních Čechách. V tento den budou mít členové klubu po předložení legitimace KČT levnější vstup na věž Novoměstské radnice (za pětikorunu). V podvečer 6. května a v dopoledních hodinách následujícího dne povede další turistický pochod po pražských vinicích. Na trase Petřín  – Vyšehrad se zase můžete projít 14. května při pochodu k výročí Karla IV.

Putování za Karlem IV., několik turistických pochodů startuje z různých míst v různých časech, 7. května, více informací na tel.: 224 498 355 nebo 736 754 030, e-mail: info@kct.cz

Velkolepou výstavu přichystala Národní galerie, která představí osobnost Karla IV. v historických a kulturních souvislostech doby. Na česko-bavorské výstavě bude prezentováno 170 exponátů, z nichž mnohé zapůjčila prestižní evropská a americká muzea. Karla IV. ukáže jako jednoho z nejčastěji zobrazovaných panovníků své doby a jednoho z nejvelkorysejších uměleckých mecenášů.

Výstava Císař Karel IV. 1316–2016, Valdštejnská jízdárna, 15. května – 25. záříDalší zajímavou akci nachystalo Sdružení Nového Města pražského. Autorem projektu je Ing. arch. Petr Kučera. Více najdete ZDE.


Zajímavé odkazy
http://otecvlasti.eu/
 
Zveřejněno: 26.02.2016 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 28.04.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout