Seznam volnočasových organizací pro děti a mládež na Praze 2

Název organizace Adresa Telefon www e-mail Zaměření
Anima - obč. sdr. pro péči o rod. závislých Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2 224968239 www.anima-os.cz anima@anima-os.cz ambulantní péče pro děti z rodin osob závislých
ARACHNE, občanské sdružení Varšavská 4, 120 00 Praha 2   www.natur.cuni.cz/arachne  
Atelier herectví Václava Martince Záhřebská 369/3, 120 00 Praha 2 222512922 www.atelierherectvi.wz.cz v.martinec@volny.cz kurzy herectví,moderátorství, herecké dílny
AZ Hujer Rumunská 32, 120 00 Praha 2   www.taborvledci.cz info@taborvledci.cz pořádání sportovně kulturních akcí a táborů
Barevný svět dětí, o. s. Belgická 16, 120 00 Praha 2 222512880 www.barevnysvetdeti.cz info@barevnysvetdeti.cz integrace dětí vyloučených sociální exkluzí
Campamento 99 Sekaninova 28, 128 00 Praha 2 224936878 www.campamento99.cz info@sampamento99.cz integrace dětí z dětských domovů - sportovně vzdělávací aktivity, zejména farní tábory
CDM ČSOP Dittrichova 9, 120 00  Praha 2 224912466 www.smop.cz cdm@smop.cz centrum ekologické výchovy
Centrum orientálního tance Lužická 9, 120 00 Praha 2 222719050 www.orientalnitanec.cz info@orientalnitanec.cz výuka orientálního tance
Česká tábornická unie 01/15 Vyšehrad Rejskova 13, 120 00  Praha 2   www.vysehrad.org info@vysehrad.cz vodácko-turistický oddíl
Česká tábornická unie - T. K. Modrý kruh Dittrichova 7, 120 00 Praha 2   www.roj.turkovo.cz    
Dům dětí a mládeže Praha 2 Slezská 21, 120 00  Praha 2 222250673 www.ddm-ph2.cz ddm@ddm-ph.cz školské zařízení pro volný čas dětí a mládeže, které poskytuje velké množství různorodých zájmových aktivit včetně otevřených klubů a mateřského centra.
Dům dětí a mládeže Praha 2 - Stanice techniků Vyšehrad Vratislavova 15, 128 00 Praha 2 224920805 www.stv.cz info@stv.cz obsluha a programováni PC, elektronika, modelářství, dětská televize, klub internetu
Dům dětí a mládeže  Praha 2 - Stanice přírodovědců Vinohrady Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 222510746 www.spv.ddm-ph2.cz spv@ddm-ph2.cz minizoo, chovatelství, ochrana přírody, základy počítačů
Dětská besídka (Církev bratrská) Římská 43, Praha 2 271961045      
Dětské studio Žofka Sarajevská 10, 120 00 Praha 2 222564043 www.detskestudio.com detske.studio@seznam.cz zájmové kroužky pro děti a mládež, školička pro nejmenší 
Dílny tvořivosti, o. s.  V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 261211105
261211273
www.dilnytvorivosti.wz.cz dilny_tvorivosti@seznam.cz práce s ml. lidmi s tělesným a kombinovaným postižením
Domeček - klub Církve bratrské Římská 43, Praha 2 271961045   w.twardzikova@centrum.cz  
ECTA - Taiji akademie Polská 1, 120 00  Praha 2 222253630 www.taiji.cz akademie@taiji.cz výuka taiji a kung fu
English Language Studio Moravská 37, 120 00 Praha 2 222513859   rudolsky@duha.cz  
Exedra CZ, o. s. Záhřebská 369/3, 120 00 Praha 2 603857158 www.exedra.cz vvichova@volny.cz vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity pro děti a mládež
Expedice Natura - OK ČZS Na Zderaze 13, 120 00 Praha 2   www.expedicenatura.cz office@expedicenatura.cz volnočasové aktivity a pobyty dětí v přírodě
Ferien Uruquajská 18/541, 120 00 Praha 2 222515790 www.ferien.cz info@ferien.cz mezinárodní výměny 
Hnutí DUHA Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 222513859 www.hnutiduha.cz praha@hnutiduha.cz ekologický výchova, ochrana přírody
JUNÁK - 07. středisko Blaník Vinohradská 83, 128 00 Praha 2       skauting,celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - Dvojka Jana Masaryka 19, 120 00 Praha 2       skauting,celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 2. středisko Dvojka Bělehradská 51, Praha 2   www.dvojka.cz   skauting,celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 38. středisko Ječná Ječná 19, 120 00 Praha 2 281865223   vjech.kamzik@volny.cz skauting,celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 47. středisko Maják Finská 5, 101 00 Praha 10 271724984   jakub.suchel@seznam.cz skauging, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 31. středisko POLARIS Dittrichova 3, 120 00 Praha 2 241728773   klara.vesela@volny.cz skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 31. středisko POLARIS Šmilovského 18, 120 00 Praha 2 222211749   polak.zdenek@volny.cz skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 52. středisko Stopaři Vyšehradská 49/320, Praha 2       skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 99. středisko Arcus Krkonošská 13, 120 00 Praha 2   www.arcus99.net jan.petera@junak.cz skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 99. středisko Arcus U Kanálky 5, 120 00 Praha 2     e-kapr@seznam.cz skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 99. středisko Arcus Na Zderaze 5, 120 00 Praha 2       skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 5. středisko vodních skautů Pětka Jugoslávská 21, 120 00 Praha 2 222513185     skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 60. středisko LUX K rotundě 100, 120 00 Praha 2   www.sweb.cz/roveri-vysehrad skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK - 61. středisko Vítkov Korunní 60,
120 00 Praha 2
22425550   tuko@tuko.cz skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, obvodní rada Praha 2 Bělehradská 51, Praha 2 604596791 www.skauting.cz/praha2 praha2@skaut.cz skauting, celoroční činnost pro děti a mládež
Klíček (Církev bratrská) Římská 43, Praha 2     febulka@kamarad.cz základy křesťanství, výlety, tábory - bezplatná účast
Klub českých turistů Fügnerovo nám.2, 120 00 Praha 2 224261919 www.praha.kct.cz info@kct.cz  
KČT TOM Jaromírova 9, 120 00 Praha 2 26926932      
Klub Panterfield Londýnská 30, 120 00 Praha 2 224251742   pathfiender_klub@telecom.cz sdr. skautského typu se zaměřením na lesní moudrost a křesťanství
Komunitní centrum Maják Ječná 19,
120 00 Praha 2
281927191 www.umc.cz/majak majak@umc.cz komunitní centrum pro děti a mládež, výtvarné, pohybové a další kroužky, doučování, mateřské centrum
Kroužky pro děti
Mánesova 3, 120 00 Praha 2
224250498
777133639
www.krouzky.cz
info@krouzky.cz
školské zařízení zapsané Ministerstvem školství ČR a nezisková organizace, kteří již od roku 1999 organizují zájmové kroužky přímo v mateřských a základních školách v Praze 2 a okolí 
KSK SEMI Praha Polská 1,
120 00  Praha 2
222254455 www.kulturistika2004.cz ksksemi@volny.cz fitness, aerobik, spinning
Kosagym / kickbox klub  Vinohradská 1789/40 
120 00 Praha 2
721842585 606567536  www.kosagym.cz  info@kosagym.cz  klub bojových umění Kosagym, dvakrát týdně dětský trénink 
Montessori dům Sekaninova 6, 120 00 Praha 2 603899980 www.vaseskolka.cz info@vaseskolka.cz mateřská škola - forma Montessori
Odpolední židovská škola Mánesova 8, 120 00  Praha 2 222251641 www.bejtelend.cz elende@volny.cz výuka židovských tradic, výtvarná výchova, Moadon - klub pro náctileté
Ornita, o. s.  Podskalská 7, 128 00 Praha 2 271745934 www.sovy.cz nika@bon.cz ekologická výchova, projekt Sovy do škol
PIONÝR - 107. PS Štafeta Vinohradská 54, Praha 2       celoroční činnost pro děti a mládež
PIONÝR - 109. PS Vyšehrad Vratislavova 22, Praha 2   www.109.cz johan@109.cz celoroční činnost pro děti a mládež
PIONÝR - 115. PS Družba Šumavská 13, Praha 2     mjansky@volny.cz celoroční činnost pro děti a mládež
PIONÝR - 21. PS Střelka 28.pluku 42, Praha 2     vojta.s@email.cz celoroční činnost pro děti a mládež
Prázdninová škola Lipnice Štěpánská 6, Praha 2 224942534 www.psl.cz psl@psl.cz rozvoj osobnosti, pedagogika zážitku, pobyt v přírodě
Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska Římská 45, 121 07, Praha 2     www.psl.cz celoročně pracuje s družstvy mladých hasičů a hasičským dorostem
Sdr. pro mimoškol. sportovní aktivity, Palaestra Italská 12, 120 00  Praha 2 222512508
606476038
www.palaestra.ecn.cz jan.balog@seznam.cz nízkoprahový klub, box
   
     
SEI AIKIDO DOJO Lublaňská 20, 120 00 Praha 2   www.seiaikido.cz jarax@seiaikido.cz výuka aikida
SK Impuls Praha  Vinohradská 54, 120 00  Praha 2 224254257 sportovní aktivity pro mentálně postižené děti a mládež
SK ROVER Jaromírova 26, 120 00  Praha 2 224937107 www.skrover.cz ing.martin.novotny@seznam.cz biatlon
Slovenské folklorní sdružení Limbora Gorazdova 3, 120 00 Praha 2 224921350 www.limbora.cz limbora@limbora.cz dětský folkl. soubor Limborka a Malá Limbora
Sport Jerry klub Polská 1, 120 00 Praha 2 724192275   danihelka.d-projekt@tiscali.cz výuka angličtiny a plavání
    222272845      
Sportovní klub Jedličkova ústavu V pevnosti 4, 128 41 Praha 2 241083104 www.scjupraha.eu scjupraha@centrum.cz  
TC Vyšehrad Lumírova 1, 120 00 Praha 2 224936469     tenisový klub
TJ Slavoj Vyšehrad Libušina 65, 128 00 Praha 2 224241518   neuzil@zznet.cz  
TJ Slovan Praha Trojická 20, 128 00 Praha 2        
TJ Sokol Pražský Žitná 42, 120 00 Praha 2   www.sokol-prazsky.cz mirek.vrana@seznam.cz basketbal, aerobic, jóga, moderní gymnastika, vodáci, rock and roll
TJ Sokol Praha - Král. Vinohrady Polská 2400/1, 120 00 Praha 2 222250464 www.sokolvinohrady.cz sokolvinohrady@volny.cz aerobik, jóga, volejbal, tanec, divadlo, gymnastika, florbal, atletika, plavání
TJ Sokol Vyšehrad Rašínovo  nábř. 65/24, Praha 2 224919997 www.sokolvysehrad.wz.cz dpotuznik@eauroteam.cz basketbal, judo, aerobic, euroteam, sportovní gymnastika
TJ Spofa Praha  Krkonošská 6, 120 00 Praha 2 222718637 www.tjspofa.cz info@tjspofa.cz sport pro všechny, lyžařský oddíl
TJ Sprint sportovní stavby Praha Pod Slovany, Praha 2 224920760 www.tosprint.wz.cz sprint.tenis@centrum.cz tenisový klub
TJ Tatran Praha  Podolské nábř., Praha 4 www.tjtatran.webz.cz tatran.praha@seznam.cz   vodáci
USK Praha Na Folimance 2, Praha 2 222564226 www.uskpraha.cz usk.menbasket@mybox.cz basket
 Volnočasové centrum Jahoda
 Bruselská 16
 734868749
 www.jahoda-vinohrady.cz vinohrady@jahoda.czmateřská školka, volnočasové aktivity
Základní umělecká škola Ilji Hurníka Slezská 21, 120 00  Praha 2 224250514 www.zusihurnika.cz zusih@volny.cz/zusih ZUŠ  poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním, tanečním,  výtvarném a literárně dramatickém oboru.
 Kroužky pro děti
 

Mánesova 3, 120 00, Praha 2

224250498
 

 www.krouzky.cz

marek.vrany@krouzky.cz

Kroužky - školské zařízení - Zájmové kroužky pro děti v mateřských a základních školách