Seznam členů řídicího výboru MAP

Realizační tým Funkce
Daniela Blažková Manažer projektu
Daniela Blažková Odborný garant pro dohodu o prioritách
Petra Hainzová Odborný garant pro partnerství
Jana Paulů Administrátor projektu
Ivana Lišková Finanční manažer

ZŠ Praha 2 Ředitel(ka)
Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Mgr. Lenka Bourová
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Mgr. Iva Vlášková
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1
Mgr. Kateřina Vávrová
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34
Mgr. Bc. Martin Ševčík
Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 PaedDr. Hana Vítová
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 Mgr. Jaroslav Procházka
Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 Mgr. Bc. Michal Voldřich
Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2,
Slovenská 27
Mgr. Hana Žampová
Základní škola u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 Mgr. Jana Páčová
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph.D.

MŠ Praha 2Ředitelka
Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27
PhDr. Dana Moravcová Ph.D.
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37
Jana Dvořáková
Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25
Pavlína Suchopárová
Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1
Mgr. Jiřina Belšanová
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27
Bc. Daniela Daňková
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16
Jana Novotná
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2
Monika Biemannová
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1
Hana Tomášová

ZŠ a MŠ HLMP Ředitel(ka)
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici,
Praha 2, Ke Karlovu 2
Mgr. Klea Gabrielová 
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 PhDr. Bc. Olga Maierová
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola Mgr. Petr Hrubý
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54 PaedDr. Stanislav Drbout
Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 PhDr. Martina Malotová

ZŠ a MŠ církevní Ředitel
Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Petr Karas


ZŠ a MŠ soukromé Ředitelka
Mateřská škola HAPPY CHILD, s. r. o. Mgr. Savitri Braunová
Soukromá základní škola Integrál pro žáky se
specifickými poruchami učení, s. r. o.
Mgr. Bc. Alice Běhounková
VĚDA základní a jazyková škola s právem státní zkoušky, s. r. o. PhDr. Iva Novotná

Ostatní Ředitel(ka)
Vedoucí odd. koncepce a projektů odbor školství a mládeže
Magistrát hlavního města Prahy
Mgr. Bc. Filip Kuchař
DDM Praha 2 Mgr. Ján Rybárik
ZUŠ Ilji Hurníka PaedDr. Pavel Kloub
Karma Yoga Veronika Carmanová
SRPŠ Na Smetance Kateřina Podrazilová
Novoměstská radnice Praha Mgr. Albert Kubišta

Zveřejněno: 23.03.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout