Sazebník odměn externích spolupracovníků Novin Prahy 2

Sazebník honorářů za zveřejněné příspěvky, fotografie a kresby1. uveřejněný článek – 1 normostrana (30 řádků/60 úhozů = 1800 znaků včetně mezer) 450–800 Kč

2. uveřejněná fotografie  400–600 Kč

3. kresba/soubor kreseb 1000–2000 Kč (dle rozsahu)

4. poskytnutí reprodukce nebo historické fotografie 150 Kč

 

O výši odměny rozhoduje dle závažnosti tématu a pracnosti vedoucí redaktor Novin Praha 2.

 

 

Zveřejněno: 12.10.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout