Regulační plán: stanovisko

Zastupitelstvo MČ Praha 2 na svém zasedání 25. 6. 2002 schválilo stanovisko MČ ke konceptu regulačního plánu Vinohrady - část II doporučené radou MČ a projednané komisí rozvoje. Městská část konstatovala, že zejména z hlediska dopravní části nenaplnila předložená dokumentace všechny požadavky, které jsou na regulační plán kladeny. Podrobnější informace, resp. celé znění stanoviska městské části najdete na našich internetových stránkách: www.praha2.cz v rubrice Rozvoj území MČ (regulační plán).   

Ing. arch. P. Šandová, odd. územního rozvoje

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout